Kırsaldaki yaşamı geleceğe hazırlıyoruz...

 

Yenilik: Araştırma ve Geliştirme

TABİT Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi TABİT'in misyonuna bağlı olarak Tarımda teknoloji kullanımını arttırmak ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla gereken teknolojilerin ve araştırmaların geliştirilmesi için gereken ortamı sunmaktadır.

Seracılıktan hayvancılığa, küçük çiftçilerin daha güvenli, sürdürülebilir ve etkin tarım yapmalarına, sağlık ve beslenmeye bağlı pazar ihtiyaçlarına dair gereken araştırmalar ve öngörülen olası gelecek tarımsal senaryolara dair çözümler üretmek üzerine çalışmaktadır.

Araştırmacılar Merkezimizin Aydın-Koçarlı Köyü'ndeki üretim sahasında bulunan Ar-Ge merkezimizin açık inovasyon ve yaratıcılık temelli ortamında fikirlerini tarım teknolojilerine dönüştürmek üzere doğanın kalbinde çalışabilmektedirler.

TABİT-AIM geliştirilen işbirlikleri ile tarımsal inovasyon iklimine yeni teknolojiler kazandırmaktan büyük keyif almaktadır.

 

Ar-Ge ve İnovasyon Süreci

Açık inovasyon sürecimiz, araştırmacılarımız tarafından sahadan gelen araştırma ihtiyaçlarının yeni fikirlere dönüşümü için olası işbirliklerini (üniversiteler, sektör ve çiftçiler ile) geliştirerek devam etmektedir. Fikirler veri yönetimi kapsamında kaydedilmekte, uygulanabilirlik skalasına göre işbirlikleri ile hayata geçirilmesine katkı sunmaktadır.

Her fikir geliştirilirken, gereken sektörel danışmanlıklar ve uluslararası iyi uygulamaların inceleme raporları ile zenginleştirilmektedir.


Tarımsal çözümlerimiz çerçevesindeki çalışmalarımızı beş ana başlıkta ele almaktayız:

Nesnelerin İnterneti: Güçlü veri yönetimi ve yazılım çözümleri ile tarımsal verimliliğe katkı.

Yeni Aktif Maddeler: Yetiştirme sürecinde daha yeşil, daha sürdürülebilir çözümler.

Yeni Performans Öznitelikleri: Koruma spektrumu, emniyet ve etkinlik gibi yeni performans öznitelikleri.

Tohum Tedavileri:Daha sürdürülebilir bitki koruma için hızla artan talebi karşılamak.

Biyolojik / Biyoteknoloji:Ürünlerin verimliliğini ve korunmasını geliştirmeye yardımcı olmak için doğanın canlı organizmalarını kullanmak.

Tarımsal Kültürel Değişim:Kırsal kesimde mevcut kültürün teknoloji/ekoloji dostu değişimine dair araştırmalar

Öne Çıkan Araştırma Alanları:

Seralar
Bitki yetiştirme sistemleri
Kontrol Sistemleri
Sensörler
Dronelar
Sulama Sistemleri
Enerji
Tarımsal Üretimde Uydu Görüntüleme
Mekatronik ve Robotik Sistemler
Multispektral&Hiperspektral Görünteleme
Işıklandırma
Ve fazlası..