Tarım 4.0 ya da Akıllı Tarım Uygulamaları bize teknoloji ve veri analizleri yardımıyla nitelikli bilgi üretmeyi, bu bilgiler ışığında tarımsal mekanizasyon ve karar destek sistemleri ile tarımda tüm değer zincirinin yönetilmesine imkân sağlayan teknoloji bütününü ifade etmektedir.

Tabit, Akıllı Tarım teknolojilerini hayata geçirirken tüm Tarımsal üretimin uçtan uca Akıllı Tarım teknolojileri ile çözülebilmesinin yanında, maliyet fayda ve optimizasyon gibi kavramları göz önünde bulundurarak, tarımsal üretimin insan faktöründen oluşabilecek risklerini ortadan kaldıran ve yüksek çiftçi konforunu oluştan bölümlerinde Akıllı Tarım Teknolojileri kullanmayı, teknolojiyi çiftçinin kadim bilgisi ile bütünleştirmeyi hedefler.

Bizim için teknolojinin tüm katmanlarıyla üretilen nitelikli verinin çiftçinin kadim bilgisi ile bütünleşmesi, tarımsal üretimde verimliliği ve karlılığı maksimum seviyeye çıkarırken, tarımsal faaliyetleri oluşturan değer zincirinde oluşabilecek risk faktörlerini teknoloji yardımı ile bertaraf etmek, teknoloji yatırımı ile teknoloji işletme maliyetini minimumda gerçekleştirmek önemlidir.

Tabit, Tarımda Erişilebilir Teknoloji kavramını geliştirmiştir. Fiyat açısından erişilebilir teknoloji geliştirmek ve en uygun teknolojiyi tarımsal üretimde uygulamanın yanında, tarımsal teknolojiler kullanım kolaylığı açısından da tarımsal üretim yapanların erişebileceği düzeyde olması gerektiğine inanmaktadır.