1 – Ürün Odaklı Teknoloji Destekli Eğitim Merkezleri Kurulumu

Belediyeniz sınırları içinde hizmet verdiğiniz tarımsal üreticiler için ürün odaklı eğitim merkezleri kuruyor, çiftçilerimizin verimliliğini ve karlılığını arttıracak bilgi paylaşımları yapıyoruz.
www.tarimakademisi.com.tr/egitimmerkezi

2 – Çiftçileriniz için SMS haber ve bilgi paketleri çözümümüz

to”>

Belediyeniz sınırları içinde hizmet verdiğiniz tarımsal üreticiler için Mikro meteoroloji istasyonları, elektronik zararlı tuzakları ve benzer teknolojiler ile elde edilen hastalık ve zararlı uyarıları, tarımsal haberler, hal ve borsa bilgileri gibi bilgileri içeren özel haber paketlerini oluşturuyoruz.


3 – Yerinde Eğitim Çalışmaları

Belediyeniz içinde hizmet verdiğiniz tarımsal üreticiler için Tarımsal geziler düzenliyor, Teknoloji destekli tarımsal üretim ile tarımda verimlilik ve karlılık yöntemlerini uygulamaları ile birlikte bilgi paylaşımı yaptığımız Vodafone Akıllı Köy de çiftçilerimiz ile buluşuyoruz.

www.vodafoneakillikoy.com