Fizibilite çalışmalarının sağlaması niteliği de taşıyan mobil üretim tesisleri, öngörülen alanda öngörülen üretimin yapılmasının olası sonuçlarının analizinin yapılmasını sağlayarak, fizibilite öncesi karar alıcılara nihai bir fikir verir.

Amaç:

Tesisleşmenin her durumda kayda değer bir riski vardır. Eğer yatırımın yapıldığı konum çeşitli öngörülmemiş nedenler dolayısıyla doğru konum değilse ve bundan dolayı fizibilite çalışmasında öngörüldüğü şekilde işlemiyorsa, bu yatırım bir israf kalemi haline gelir. Bu risk, iyi hazırlanmış bir fizibilite çalışmasında oldukça düşük olsa da, her zaman mevcuttur.

Bu riskten korunabilmek için ve bölgelere göre ürün, ihtiyaç, sosyal doku ve benzeri araştırmaları yapabilmek için mobil üretim tesislerini kullanmak önerilmektedir.

Fizibilite çalışmalarının sağlaması niteliği de taşıyan mobil üretim tesisleri, öngörülen alanda öngörülen üretimin yapılmasının olası sonuçlarının analizinin yapılmasını sağlayarak, fizibilite öncesi karar alıcılara nihai bir fikir verir.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımı için hazırladığımız İşbirlikçi Kırsal Kalkınma Projesi, gıda işleme ve katma değerli üretim tesislerinin yapılmasını öngörmektedir. Proje kapsamında hem bölgedeki üretimin artışı hem de talebe ulaşımın artışı öngörüldüğünden dolayı 5 yıllık bir süreçte daha fazla işleme tesisi yatırımı yapılması ile sonuçlanacaktır. Bu yatırımın öncesinde mobil üretim tesisleri ile fizibilite çalışmalarının desteklenmesi, alınacak olan yatırım kararlarının daha tutarlı olmasını sağlamakla birlikte, üreticilerin ürünlerine talebi de artıracağı için piyasada regüle edici bir rol üstlenecektir.

Hedef Kitle:

Mobil üretim tesisleri genel olarak fizibilite çalışmasından önce test yapabilmesi üzere yatırımcıları hedefler.

Bununla sınırlı kalmayacak şekilde, özellikle Hatay gibi tesisleşmenin, üretim potansiyelinin altında olduğu bir bölgede, tarımsal üreticilerin ürünlerini talep eden tesis sayısı az kalmaktadır. Dolayısıyla, mobil üretim tesislerinin var olması ve bölgede farklı farklı noktalarda çalışıyor olması sayesinde, esas hedef kitle, bu tesise ürün sağlayacak olan çiftçilerdir.

Tabit’in Rolü:

  • Hatay genelindeki üretim ve talep hacimlerine göre hangi bölgede mobil üretim tesisine ihtiyaç olabileceğine ilişkin ön fizibilite çalışmaları yapmak,
  • Bölgedeki yerel partnerlerle iletişim halinde yapılmış olan varsayımları test ederek yatırım kararı vermek,
  • Çeşitli tedarikçiler arasında bölge koşullarına uygun mobil üretim tesisi tedariğine karar vermek,
  • Mobil üretim tesislerinde görev yapacak iş gücünün eğitiminin verilmesi üzere Eğitim Yönetim Merkezi ile koordinasyonun sağlanması ve eğitilen işgücünün Mobil Üretim Teisisleri Yönetimi’ne yönlendirilmesi süreçlerini tanımlamak,
  • Mobil üretim tesislerinin bölgede konumlanacağı yer seçimi süreçlerini tanımlamak ve bölgedeki yerel karar vericilerle ilişkilerin biçimini netleştirmek,
  • İşlenmiş ürünlerin talep eden müşteriye ya da soğuk hava deposuna iletilmesi süreçlerini tanımlamak