Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımı için hazırlanan İşbirlikçi Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında Rapor ve İstatistik Geliştirme Uzayı (Rigel)’i, tarımsal kalkınmaya yönelik sorunları analiz etmek ve çözüm üretmek üzere bu yazılımı geliştirdik.

Rigel, Hatay’ın kırsal kalkınmasının gerçekleştirilebilmesi ve verimliliğin yükselmesi için önkoşul olan üç önemli elementi içinde barındırmaktadır.

 1. Çiftçi sorunlarını listeleme; neden, sonuç ve çözüm önerisi üretme; sorunların çözümlerine yönelik kaynak bölüştürmek Çiftçi Sorunları Analiz Evreni
 2. Ürün hasat zamanlaması öngörebilme ve üreticinin bir sezonda birden fazla hasat alabilmesini sağlamaya yönelik Ürün Hasat Takvimi
 3. Acil eylem planı kapsamında alım yapılması planlanan ürünlerin, atıl kapasitesi bulunan akredite tesislerde işlenebilmesi için anlık karar alınabilmesi için kullanılan Ürün-Tesis Eşleştirme Aracı

elementleri, Rigel sayesinde yapılabilir hale gelmiştir. Rigel, projenin karar alma mekanizmalarını hatasızlaştırmak ve hızlandırmak üzere geliştirilmiştir.

 1. Çiftçi Sorunları Analiz Evreni

Proje, Belediye’nin katkısı ve Belediye’ye bağlı Sosyal Doku ekiplerince Hatay’daki yaklaşık 3300 çiftçi ile birebir görüşmeler yapılmasına ek olarak, ekosistemin tüm paydaşlarıyla görüşülmüş ve Hatay’ın tarımsal üretim endüstrisinin yaşadığı sorunlar anlaşılmıştır. Belirlenen 220 sorun derlenip 165’e düşürülmüş ve kategorilenmiştir.

Buna ek olarak tüm sorunlar, kendisine neden olan kök sorunlar ve kendisinin neden olduğu sonuçlar ile eşleştirilmiştir. Bu sayede, bir sorunun çözümüne ulaşılması gerektiği durumlarda, neden sonuç ilişkisi sayesinde daha derin bir analiz yapılabilmesi sağlanmıştır.

Rigel uzayı,

 • Tüm sorunların birbiriyle olan ilişkileri arasında araştırma yapabilmemizi,
 • Sorunların çözüm yöntemlerini görebilmemizi,
 • Sorunları önem ve aciliyet kriterlerine göre sınıflandırabilmemizi,
 • Sorunu ortadan kaldırmak için hangi kaynağı tahsis etmemiz gerektiğini görebilmemizi ve
 • Kaynağı tahsis ettiğimizde başka hangi sorunların çözüleceğini görerek çok daha verimli planlama yapabilmemizi sağlamaktadır
 1. Ürün Hasat Takvimi

Ürün Hasat Takvimi hem çiftçilerin hem de endüstrinin diğer paydaşlarının karar alma mekanizmasındaki önemli etkenlerden birisi olarak hazırlanmıştır.

Ürün Hasat Takvimi’nin, bölgede üretilen ve üretilmesi mümkün olan tüm ürünler için hazır olması çeşitli faydaları beraberinde getirmektedir.

 • Aranan ürünün ekim (dikim), kültürel işlemler ve hasat gibi kritik tarihlerine hızlıca ulaşabilmek,
 • Bu takvimlere göre üreticilerin ihtiyaç duyacakları mal ve hizmetlere dair öngörülerde bulunabilmek,
 • Ürün hasatlarına göre işleme tesislerinin atıl kapasitesinden faydalanabilmek ve
 • Yıl içinde birden fazla ürün hasat edilebilmesi üzerine çiftçilere danışmanlık verilmesini sağlamak

Gibi faydaları olacaktır.

 1. Ürün-Tesis Eşleştirme Aracı

Ürün-Tesis Eşleştirme, hızlı karar verilmesi gereken anlarda, karar vericinin piyasaya müdahale etme imkanını tanıyan yetenektir.

Ürünlerin hasat tarihlerindeki fiyat dalgalanmaları, Acil Durum Eylem Planı’nın devreye alınmasını gerektirebilir. Bu durumun ortaya çıkması, karar alıcının çok hızlı bir şekilde hangi üründen ne kadar satın alacağını ve bu ürünle ne yapacağına karar vermesini gerektirecektir.

Bu noktada devreye girmesi için hazırlanan Ürün-Tesis Eşleştirme özelliği, bu kararın alınış süresini birkaç saat mertebesinden birkaç dakika mertebesine indirmektedir.

Buna ek olarak, karar alıcı herhangi bir zaman diliminde de

 • hangi işleme tesisinin hangi ürünü işlemeye / üretmeye muktedir olduğunu,
 • diğer başka tesis veya servise (taşıma vb.) yakınlığını ve
 • amaca uygun bir şekilde sertifika sahibi olup olmadığını

analiz etme şansına sahip olacaktır.

Özet olarak Ürün-Tesis Eşleştirme aracı, karar almanın kolaylaşması, sistematikleşmesi ve rasyonelleşmesine hizmet etmektedir.