1- Genel Açıklamalar

Bu Hüküm ve Koşullar, Tabit Akıllı Çiftçi Uygulaması’nda sizlere sunulacak “İçerik” ve Hizmet’lere (bundan sonra tek başına “Hizmet” ve birlikte Hizmet’ler” olarak anılacaktır) erişiminize ve bu “İçerik” ve Hizmet’leri kullanımınıza uygulanacak genel hüküm ve koşullardır. Bu uygulama ve Hizmet’ler Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş (Tabit) (bundan sonra “biz,” “bizim”, “bize” olarak anılacaktır) tarafından ya da adına işletilmektedir. “Siz” ve “sizin” sözcükleri, size yani Hizmet’in kullanıcısına, atıfta bulunmaktadır.
Lütfen bu hüküm ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

2- Bizimle Olan Sözleşmeniz

Bizimle olan sözleşmeniz aşağıdaki işlemlerden hangisi daha önce gerçekleşirse, bu tarihte başlayacaktır:
Kayıt sürecimizi tamamlamanız ve bu Hüküm ve Koşulları okuyup Kabul ettiğinizi teyit etmeniz; ya da Kayıt gerektirmeyen Hizmet’lerimizden birini görüntülemeniz, bunlara erişim sağlamanız ya da kullanmanız.
Bu Hüküm ve Koşulları print ederek bir kopyasını kendi kayıtlarınız için saklamanızı tavsiye ederiz. Bu Hüküm ve Koşullar tüm “Hizmet’ler” için geçerlidir.
Bu Hüküm ve Koşullara ilaveten, bu Hizmet’e kayıt olurken kabul etmeniz gerekecek tek tek Hizmet’lere uygulanacak ek hüküm ve koşullar da bulunabilir.

3- Genel Olarak

Bu Hüküm ve Koşullardan kaynaklanan haklarımızı kaybetmeksizin ileride kullanmak için erteleyebiliriz.
Size ihbarda bulunmadan, yükümlülüklerimizin herhangi bir kısmını alt taşeronlara ifa ettirebileceğimizi ya da bu Hüküm ve Koşulları veya haklarımızın ya da yükümlülüklerimizin bir kısmını temlik edebileceğimizi kabul ediyorsunuz.
Bu Hüküm ve Koşullardan kaynaklanan haklarınızı ya da yükümlülüklerinizi temlik etmemeyi, satmamayı ya da başka herhangi bir şekilde devretmemeyi taahhüt ediyorsunuz.
Kontrolumüz dışında gerçekleşen sebeplerden dolayı bu Hüküm ve Koşulların ihlali halinde size karşı sorumlu olmayacağız.
Bu Hükümler ya da Hizmet’in kullanımı sonucunda, sizin ve bizim aramızda herhangi bir ortak girişimin, ortaklığın, istihdam ya da vekillik ilişkisinin kurulmadığını kabul ediyorsunuz.
Bu Hüküm ve Koşullar (ve uygulanabilirse, bir Hizmet’e kayıt olurken kayıt sürecinin bir parçası olarak Kabul ettiğiniz ilgili ek hükümler ve Sağlayıcı’nın hüküm ve koşulları) Hizmet’i kullanımınız konusunda siz ve biz arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve “Hizmet” ile ilgili olarak yapılan tüm önceki sözleşmelerin yerine geçer.
Bu Hüküm ve Koşullardan herhangi bir kısmının hukuken geçersiz ya da hükümsüz hale gelmesi halinde, geçersiz ya da hükümsüz maddenin yerine orijinal amaca en yakın geçerli bir madde konulacaktır ve Hüküm ve Koşulların geri kalan kısmı aynen yürürlükte kalmaya devam edecektir.
Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş., yürürlükteki mevzuatı, yönetmelikleri, hukuki süreci ya da devlet kurumlarının taleplerini karşılamak için gerekli göreceği her türlü bilgiyi ifşa etme hakkını her zaman saklı tutar.

4 – Yardım

Bu “Hizmet” ile ilgili herhangi bir sorunuz ya da sorununuz olursa, Tabit Akıllı Tarım Teknolojiler A.Ş İçerik  Hizmet’leri hattı olan 0 212 909 43 21 numarayı  (ücretli) arayınız ya da info@tabit.com.tr mail gönderiniz.

5 – Kullanıcı Adı ve Şifre

Hizmet ‘e kayıt olurken doldurulması zorunlu tutulan alanlarda doğru, güncel ve tam bilgi vermeyi Kabul ediyorsunuz. Kaydı müteakip, Hizmet’e ve kayıt gerektiren sayfalara erişim sağlayabilmeniz için tarafınıza bir şifre verilecektir. Şifrenizle Hizmet’e erişim sağlamanızın sonucunda gerçekleşen tüm aksiyonlardan siz sorumlusunuz. Şifrenizin ve Hizmet’e erişimde bulunurken kullandığınız cihazın güvenliğini temin etmek sizin sorumluluğunuzdur. Bu Hüküm ve Koşulların şifrenizi ifşa ettiğiniz herhangi biri tarafından ihlali, sizin tarafınızdan yapılan bir ihlal olarak algılanacaktır.
Şifrenizin yetkisiz bir kullanıcı tarafından öğrenilmesi durumunda, bizi bu hata ya da yanlışlıktan derhal haberdar edersiniz. Münhasır ve mutlak takdir yetkimiz ile, şifrenizi ve kullanıcı adınızı dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız.
Belli Hizmet’ler için, bir kullanıcı adı ve şifre seçmeniz gerekebilir. Her türlü “Hizmet” için:
Seçtiğiniz kullanıcı adı, müstehcen, tehdit edici, ırkçı, bölücü, küçük düşürücü, milli güvenliğe aykırı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı ve üçüncü kişileri tahkir edici nitelikte olamaz ya da herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet ya da müseccel hakarını ihlal edemez; ve Kendi münhasır ve mutlak takdirimizle tarafınızca seçilen kullanıcı adının uygunsuz olduğunu düşünmemiz halinde, tarafınıza bildirimde bulunarak ya da bulunmadan bu kullanıcı ismini kullanmanızı reddetme ve engelleme hakkımız saklıdır.
Zaman zaman şifrenizi ve kullanıcı adınızı değiştirebiliriz ve bize sağladığınız irtibat bilgilerini kullanarak her türlü değişikliği size bildiririz.
Hizmetlerde (“İçerik”) yer alan ya da Hizmetler aracılığıyla erişilebilen (yazılım, veri, uygulama, bilgi, metin, fotoğraf, müzik, ses, görüntü, grafik, logo, sembol, çizim ve diğer materyal ya da hareketli imgeler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) her türlü materyal ya da “İçerik” ile ilgili tüm telif hakları, ticari markalar, patentler ve diğer fikri mülkiyet hakları ya bizim mülkiyetimizdedir ya da bunların lisansı/kullanım hakkı Hizmetlerin bir parçası olarak hak sahibi ya da sahipleri tarafından bize devredilmiş/verilmiştir. “İçerik” ile başka herhangi bir şey yapmak istemeniz halinde, öncelikle bu materyale ait hakların sahibinin yazılı izninizi almanız gerekir. Tüm haklar açıkça saklıdır.
Sadece özel ve ticari olmayan bir amaçla ve bu Hüküm ve Koşullara uymanıza tabi olarak, size Hizmet’i ve İçeriği bilgisayarınız, cep telefon cihazınız ya da diğer erişim araçlarıyla görüntülemeniz ve kullanmanız amacıyla, münhasır olmayan ve devredilemeyen bir hak veriyoruz. Kendi bilgisayarınız, cep telefon cihazınız ya da diğer erişim cihazlarınızda kişisel kullanım için ve Hizmet’in ya da İçeriğin usulünce kullanımı için gerektiği ölçüde ve kopyalamaya telif hakkı sahibinin vermesi koşulu ile, değiştirmeden İçeriği kopyalayabilirsiniz.
Herhangi bir İçeriği (tümüyle ya da kısmen):
Açıkça izin verilmedikçe üçüncü şahıslara devredemez ya da üçüncü şahısların erişimine izin veremezsiniz; ya da Değiştiremez, işleyemez, yeniden formatlayamaz ya da başka herhangi bir şekilde adapte edemezsiniz.
Tabit Akıllı Çiftçi Uygulaması’ndda sunulan Hizmet, Tabit Akıllı Tarım teknolojileri A.Ş. marka bütünlüğü ile iltibas yaratacak şekilde ve/veya birebir kullanılarak ya da adapte edilerek ve burada sayılan kısıtlamalarla sınırlı olmaksızın kullanılamaz. Hizmetleri bu şekilde kullanmak ya da başkaca bir Hizmet oluşturmak yasaktır.

6 – Servis ve/veya İçerikle İlgili Yasaklı Kullanımlar

Siz ve Hizmete erişim sağlamak suretiyle, Hizmet ve İçeriği kullanma hakkı verdiğiniz kişiler, aşağıdaki işlemleri yerine getiremezler:
İçeriği ve/veya Hizmeti ya da bunların herhangi bir kısmını bu Sözleşme’de açıklanandan farklı bir şekilde kopyalama, ifşa etme, değiştirme, işleme, yeniden formatlama, görüntüleme, dağıtma, lisans verme, yayma, satma, yerine getirme, transfer etme, bunlara hiperlink sağlama, tersine mühendislik işlemi yapma ya da parçalara ayırma ya da İçeriği ve/veya Hizmetleri ya da herhangi bir parçasını bu Sözleşme’de belirtilenden farklı bir şekilde kullandırma
“İçerik” ve/veya Hizmetten hiperlinkler (deep-linkler dahil) sağlama ya da yaratma;
www.tabit.com.tr ana sayfasını kopyalama ya da Hizmetinin ya da İçeriğin herhangi bir kısmının çevresinde ayrı bir çerçeve oluşturma (“çerçeveleme” olarak biliniyor);
Hizmet ya da İçeriği herhangi bir ticari amaçla kullanma;
Hizmeti ve Hizmet aracılığıyla ulaşılan herhangi bir bilgiyi yasadışı amaçlarla kullanma;
Müstehcen, pornografik, tehdit edici, ırkçı, bölücü, küçük düşürücü, milli güvenliğe aykırı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı, üçüncü kişileri tahkir edici, teşhirci, uygunsuz, güven sarsıcı ya da başka herhangi bir surette yasa dışı olan herhangi bir mesaj, bilgi ya da resmi yayınlamak, yüklemek ya da iletmek için Hizmeti kullanma;
Gizlilik hakları dahil, başkalarının haklarını taciz etme, tehdit etme, bir başkasını taklit etme ya da başka bir şekilde ihlal etme;
Diğer kullanıcıların Hizmeti ya da başka herhangi bir uygulamayı kullanmasını ve bunlardan faydalanmasını engellemek amacıyla başka bilgisayarları hack’leme, aşırı trafik taleplerinde bulunma, probe ya da port scan yapmak, virüs, mail bomb, chain letters ya da piramit şemaları bulaştırma;
Mevzuata aykırı şekilde diğer kişilerin kişisel bilgilerini toplama ve işleme;
Ürün ya da Hizmet satışı için reklam yapma ya da teklifte bulunma;
Telif hakkı dahil başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etme;
Hizmetin kullanıcıları hakkında bilgi toplamak ya da yetkisiz ya da izinsiz olarak junk ya da bulk (“spam” olarak da bilinen) e-mail göndermek ya da başka bir şekilde dağıtmak amacıyla Hizmeti kullanma;
Kendi münhasır ve mutlak takdirimize göre uygunsuz ya da kabul edilemez olduğunu ya da marka ve itibarımıza zarar verme olasılığı bulunduğunu düşündüğümüz bir şekilde, Hizmeti ya da İçeriği kullanma.
Başka birinin Hizmete ya da İçeriğe erişiminizi kullanmasından kaynaklanmış olsa bile, Hizmetin ya da İçeriğin kötüye kullanımından siz sorumlu olacaksınız. Sizin ya da üçüncü kişilerin Hizmete ilişkin olarak koyduğu ya da koymaya çalıştığı herhangi bir materyali silme, çıkarma, değiştirme ya da reddetme, Hizmete erişiminizi bloke etme ya da durdurma ve bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir şekilde ihlalini engellemek ya da gidermek için takdiri bize ait olmak üzere gerekli gördüğümüz diğer her türlü aksiyonu alma hakkımız saklıdır. “İçerik”te ya da Hizmette bu Hüküm ve Koşulları ihlal edeceğini makul surette düşündüğünüz herhangi bir “İçerik” ya da üçüncü kişi materyalini bize bildirmek isterseniz, lütfen bildiriniz.
(Gizlilik Politikamıza uygun olarak) herhangi bir soruşturma ya da şebeke güvenliği ihlali konusunda yasalar kapsamında ve diğer yetkili ilgili resmi kurumlar ile işbirliği yapılacak ve yasalar kapsamında kişisel bilgileriniz resmi kurumlar ve/veya adli makamlarla paylaşılabilecektir.

7 – Kişisel Bilgileriniz

Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş. için kişisel bilgilerin gizliliği konusu çok önemlidir. Bireysel/kurumsal kişisel bilgilerinizin güvenliği, genel hükümler ve Telekomünikasyon Mevzuatı kapsamında tarafımızdan koruma altına alınmıştır. Kişisel bilgiler yasalara uygun olarak verilmiş Mahkeme/Savcılık kararları ve kişinin açık yazılı onayı dışında hiçbir şekilde üçüncü kişiler tarafından kullanılamayacak, kopyalanmayacak, işlenemeyecek, dağıtılamayacak ve yayınlanmayacaktır.
Kişisel bilgi kullanımımız, bu Sözleşme’nin bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikasına tabi olacaktır. LÜTFEN GİZLİLİK POLİTİKASINIDİKKATLİCE OKUYUNUZ. Bu politika, kişisel bilgileri nasıl kullanacağımız ve belli koşullarda kimlere vereceğimiz konusu da dahil, kişisel bilgileriniz ile ilgili olarak sizlerin haklarını ve bizlerin yükümlülüklerini ele almaktadır.


8- İçerik Yükleme ve Sorumluluk

Herhangi bir Hizmetimiz cep telefonunuza, kişisel bilgisayarınıza, kişisel dijital asistanınıza ya da diğer erişim araçlarına, “İçerik” yüklemenize imkan sağlıyorsa, aşağıdaki koşullara uymanız gerekir.
Bu İçeriği erişim cihazınıza kaydedebilirsiniz ancak (açıkça izin verilmedikçe) bu İçeriği başka bir yere kaydetmeniz, İçeriği değiştirmeniz, kopyalamanız, dağıtmanız, işlemeniz bir ya da daha fazla üçüncü kişiye iletmeniz ya da üçüncü kişilerin İçeriğe erişimine izin vermeniz tümüyle yasaktır.
Seçmiş olduğunuz İçeriği alabilmeniz için erişim cihazınızdaki kişisel ayarları uygun bir şekilde ayarlamanız gerekmektedir. Hizmetlere kayıt olmak suretiyle, erişim cihazınızın ilgili İçeriğin indirilmesini desteklediğini teyit ediyorsunuz. Eğer bundan emin değilseniz, Tabit Akıllı Çiftçi Uygulamasında bilgileri kontrol etmeli, ya da ilgili firma yetkilileri ile iletişime geçmelisiniz. Uygun olmayan bir erişim cihazına “İçerik” indirmeye çalışmanız halinde bu durumdan sorumlu olamayız ve sonuca bakılmaksızın, sorumluluk sizde olur.
Kısıtlama olmaksızın, hiçbir surette aşağıdaki sebeplerin biri ya da daha fazlasından kaynaklanan, İçeriğin teslimatında meydana gelen aksaklık, hata ya da gecikmelerden sorumlu olmayacağız:
(a) “İçerik, ebülten, bilgi talebi, gönüllülük başvurusu ”  taleplerinizi iletmeden önce yanlış telefon numarası ya da başka yanlış bilgi vermeniz;
(b) mesaj gelen kutunuzun dolu olması ve ekstra mesaj alamamanız;
(c) telefonunuzun kapalı olması, herhangi bir sebeple ulaşılamaz olması; ya da
(d) makul kontrolümüz dışında başka herhangi bir sebep.
“Tabit Akıllı Çiftçi Uygulaması’nda” de yer alan Hizmetlerimizi kullanırken, sorumluluk tamamen size aittir. Tabit Akıllı Tarım A.Ş; Tabit Akıllı Çiftçi Uygulaması’nda arıza, hata, virüs ya da telefonunuzu etkileyebilecek hataların olmadığını/olmayacağını hiçbir zaman garanti edememektedir. Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş, internet üzerinden gönderilen e-postaların, herhangi bir durdurma, izleme, kayıp ya da değişmeye maruz kalabileceğinden dolayı tamamen güvenli olduğu konusunda size garanti veremez. Gönderilen bu e-posta mesajlarından ya da Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş. gönderdiğiniz veya tarafımızdan size iletilen e-posta mesajlardan kaynaklanacak herhangi bir zarardan size veya herhangi birine karşı sorumluluk kabul edilmez.
“Tabit Akıllı Çiftçi Uygulaması’ nda” verilen öneriler sadece öneri niteliğinde olup verilen karar ve yanlış uygulamalardan doğan sorumluluk size aittir.


9 – Fikri Mülkiyet

Tabit Akıllı Çiftçi Uygulamasın’nda bulunan sayfa ekranları, bilgi, her türlü İçerik’le, tema ve materyallerin ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş ve /veya Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş ile sözleşmesi olan üçüncü kişilere aittir. Tabit Akıllı Çiftçi Uygulaması’nın içerdiği bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent ve/veya diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Tabit Akıllı Tarım teknolojileri A.Ş. adına saklıdır. Bu bağlamda, hiçbir açık veya imalı, tam ya da basit ruhsat-lisans verilmemektedir.
Ürün ve Hizmet’lerimizi kullanırken veya kişisel bilginiz için Tabit Akıllı Çiftçi Uygulaması’ndaki dosyaları basabilir, kopyalayabilir, indirebilir veya geçici olarak saklayabilirsiniz. Ancak Tabit Akıllı Çiftçi Uygulaması’ndaki hiçbir şey değiştirilemez. Aksi hal fikri ve sınai mülkiyet mevzuatına göre hukuki ve cezai işlem gerektirecektir. Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş yazılı izni alınmadığı sürece, Tabit Akıllı Çiftçi Uygulaması’nın başka şekillerdeki kullanımı yasaktır.

10 – Tabit Akıllı Çiftçi Uygulaması’nın Kullanımı

Hizmetlerin Ücretleri.

Satın aldığınız veya kullandığınız her Hizmet için size sunulan o Hizmetin fiyatlandırma ve ödeme koşullarına uygun olarak Tabit Akıllı Çiftçi Uygulaması’na her türlü ödemeyi (her türlü fazlalık ücreti dahil) kabul etmiş olursunuz. Geçerli olan yerlerde, size hesap yönetimi sayfanızdan seçmiş olduğunuz faturalama yöntemine göre faturalama yapılacaktır. Tarafınızdan ödenen ücretler, bu Koşullarda aksi belirtilmedikçe veya yasalar gerektirmedikçe, geri ödenmez.

Abonelikler.

Hizmetlerimizin bazıları abonelik esasına göre faturalanır (bunlara “Abonelikler” diyoruz). Bu, periyodik olarak tekrarlanan bir esasa göre size fatura kesileceği anlamına gelir (her döneme bir “faturalama dönemi” denir). Faturalama dönemleri, bir Abonelik satın alırken hangi abonelik planını seçtiğinize bağlı olarak genellikle aylık ya da yıllıktır. Aboneliğiniz, otomatik yenileme çevrimiçi hesap yönetimi sayfanızdan iptal etmediğiniz ya da müşteri destek ekibimizle ile iletişim kurmadıkça, her faturalama dönemi sonunda otomatik olarak yenilenecektir. Gitmeniz bizi üzecek olsa da, otomatik Abone yenilemeyi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz; böyle bir durumda, Aboneliğiniz sona ermeden önce o faturalama döneminin sonuna kadar devam edecektir. Aboneliğiniz üzerindeki otomatik yenilemeyi yenilemek istemiyorsanız, Abonelik başlar başlamaz derhal iptal edebilirsiniz.

Vergiler.

Aksi belirtilmedikçe, ilgili her türlü cezalar veya faizler dahil olmak üzere Hizmetlerin satışıyla bağlantılı her türlü vergilerden (Tabit Akıllı Çiftçi Uygulaması gelir vergisi dışında) ve harçlardan sorumlusunuz (tümüne birden “Vergiler” denilecektir). Herhangi bir vergi kesintisi olmaksızın Hizmetler için Tabit Akıllı Çiftçi Uygulaması’na ödeme yapacaksınız. Tabit Akıllı Çiftçi Uygulaması Vergileri tahsil etme ya da ödeme yükümlülüğüne girerse, Tabit Akıllı Çiftçi Uygulaması uygun vergi dairesinden alınmış geçerli bir vergi muafiyeti belgesini, yine uygun vergi dairesinin vermiş olduğu Vergi numarasını ya da herhangi bir vergi tahakkuk ettirilmeyeceğine dair diğer bir dokümanı sunmadığınız sürece, Vergiler size fatura edilecektir. Yasalar sizin Tabit Akıllı Çiftçi Uygulaması’na yapacağınız ödemelerden bazı Vergileri tutmanızı gerektiriyorsa, söz konusu ödemeleri destekleyecek bir resmi vergi makbuzunu ya da diğer bir uygun dokümanı Tabit Akıllı Çiftçi Uygulaması’na sunmak zorundasınız.

Fiyat Değişiklikleri.

Tabit Akıllı Çiftçi Uygulaması, bir abonelik esasına göre fatura edilen Hizmetler için değişikliğin yalnızca o anda geçerli olan aboneliğinizin faturalama dönemi sonunda geçerli olması koşuluyla, Hizmetlerin ücretlerinde her zaman değişiklik yapabilir. Tabit Akıllı Çiftçi Uygulaması, size söz konusu değişiklik yürürlüğe girmeden aboneliğinizdeki otomatik yenilemeyi iptal etmeniz için zaman tanımak üzere makul bir süre önce ücretlerdeki herhangi bir değişiklikle ilgili yazılı bir bildirim verecektir.

Fazlalık Ücretleri.

Aksi belirtilmedikçe, adınıza tahakkuk eden her türlü fazlalık ücretleri aylık esasa göre gecikmeli olarak faturalanacaktır. Fatura edildikten sonraki 30 gün içinde ödenmeyen fazlalık ücretleri vadesi geçmiş kabul edilir. Vadesi geldiğinde ödenmeyen fazlalık ücretleri geçerli Hizmetin sınırlandırılması, askıya alınması veya feshedilmesiyle (geçerli yasal gerekliliklere tabi olarak) sonuçlanabilir, bunu sonucunda ise söz konusu Hizmetle bağlantılı verileriniz kaybolabilir.

11 – Üçüncü Şahıs Siteleri, Yükümlülükler ve Yasal Uyarı

Hizmet vasıtasıyla iletilen ya da erişilen üçüncü şahıslara ait içeriğin güvenliği ya da konusu üzerine kontrol gücümüzün olamayacağını kabul ediyorsunuz ve yasadışı ya da hukuka aykırı içeriğin iletiminden ya da alınmasından hiçbir surette sorumlu değiliz. 5651 Sayılı Yasanın 4.maddesi gereğince de içerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içeriklerden sorumlu değildir. Hizmetler, diğer uygulamalara, kaynaklara ve/veya iletişim şebekelerine bağlanmak için tarafınızca kullanılabilir. Bu üçüncü kişilere ait sitelerin içeriğinden ya da Hizmetlerinden hiçbir surette sorumlu değiliz. İletişimlerinizin güvenliği temin etmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz; ancak iletişimleriniz, kontrolümüz altında olmayan üçüncü kişilere ait şebekelerden/hatlardan geçmektedir. İnternet güvenli bir ortam değildir. İstenmeyen programlar ya da materyaller, bilginiz olmadan yüklenebilir ve bu suretle, yetkisi olmayan kişiler, bilgisayarınıza ya da cep telefon cihazınızda, PDA ya da benzeri cihazlarınızdaki saklı bilgilere erişim sağlayabilir. Bu programlar, büyük bir ihtimalle bilginiz dahilinde olmadan, yetki vermediğiniz işlemleri yapabilir. “Tabit Akıllı Çiftçi Uygulaması” üzerindeki başka yerlere sağladığımız hiperlink, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Diğer web siteleri veya sayfalara giden bağlantıları takip etmenin riski tarafınıza ait olup bu bağlantı sebebiyle oluşan zararlardan Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş asla sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.
Yüklenebilir yazılım sitelerine bağlantılar olduğu takdirde, bunlar sadece kullanım kolaylığı sağlamak içindir. Interneti ve/veya Hizmet tarafından erişim sağlanan üçüncü şahıslara ait websitelerini ya da içeriği kullanmanızdan kaynaklanan her türlü kayıp ya da zarardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.
Yazılımı indirmekle ilgili zorluklar veya sonuçlara dair herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük taşımamaktayız. İndirilen herhangi bir yazılımın kullanımı, eğer varsa, yazılımla birlikte sağlanan veya yazılımın yanında yer alan lisans anlaşmasının maddelerine tabidir.
Tabit Akıllı Çiftçi Uygulaması’ndaki hiçbir bilgi, üçüncü kişilerin kabulu veya onayını ya da bu kişilere ait tavsiye, düşünce, bilgi, ürün ya da Hizmeti ifade veya ima etmemektedir.
Üçüncü kişilere ait bir web sitesinden, herhangi bir Tabit web sitesine, herhangi bir biçimde hiperlink bağlantısı yaratılmadan önce, mutlaka yazılı iznimizin alınması gerekmektedir. Bu tarz bir kullanım ücrete tabi olabilir.Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş., bu tarz bir bağlantı nedeniyle Sizin veya üçüncü tarafın uğradığı hiçbir kayıp veya zarardan sorumlu değildir.

12 – Tazminat Yükümlülüğünüz

Hizmetin tarafınızca (ya da bu Hizmete sizin şifreniz ile erişim sağlayan herhangi bir kişi tarafından), bu Hüküm ve Şartlar ihlal edilerek kullanılması ve/veya bu Hüküm ve Şartların ihlal edilmesi nedeniyle, herhangi bir üçüncü kişinin yapmış olduğu talepler sonucunda, ortaya çıkan ve tarafımızca ya da Sağlayıcılarımız tarafından maruz kalınan zararlar da dahil olmak üzere, her türlü zarar, kayıp, kovuşturma, tazminat iddiası ya da masraf karşısında, bizi ve Sağlayıcılarımızı zararını tazmin etmeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz. Bize ya da Sağlayıcılarımıza yöneltilen her türlü talebi size bildireceğiz ve siz de bize ve/veya Sağlayıcılarımıza bu talepleri savunma, uzlaşmaya kavuşturma ya da çözümleme yönünde tam yetki veriyorsunuz ve bize ve/veya Sağlayıcılarımıza masrafları tarafınızca karşılanmak suretiyle bu talepleri savunmak için gereken her türlü makul yardımı sağlıyorsunuz.

13 – Hizmetin Durdurulması ve Sona Erdirilmesi

Tabit Akıllı Çiftçi Uygulaması’nda verilen Hizmet’i;
Bakım ya da tamir işleri için;
İçerikleri ya da Hizmet’lerin işlevini zaman içinde güncellemek ya da yükseltmek için;
Sizin bu Koşulları ihlal ettiğinizi ya da ihlal edebileceğinizi düşünmemiz halinde durdurma hakkımız bulunmaktadır.
Bu Sözleşme’nin hüküm ve koşullarının muhtemel bir ihlalini araştırmak ya da engellemek için Hizmetlere erişiminizi durdurursak, bu Sözleşme bu durdurma süresinde de geçerli olmaya devam edecektir.
Hizmetin tümü ya da bir kısmına erişiminizi sona erdirebiliriz:
Hizmete erişiminizi sona erdirirsek, Hizmette depolamış olduğunuz tüm bilgileri, e-mailleri ve verileri silme hakkımız bulunmaktadır. Bu sebeple, tüm bilgilerin kopyalarını Hizmetten ayrı olarak başka herhangi bir depolama cihazında saklamanızı öneririz.
Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş ; teknik, ticari ya da işletimsel sebeplerle ya da kamu yararına ilişkin sebeplerle Tabit Akıllı Çiftçi Uygulaması’nda sunduğu Hizmetleri her zaman genel olarak geri çekebilir ya da değiştirebilir. Hizmetlerin Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş tarafından kesin olarak durdurulması halinde, Hizmetlerin durdurulmasından makul bir süre önce bu durum size bildirilecektir. Durdurma, geri alma ya da değişiklik sebebine bağlı olarak, önceden bildirimde bulunmak her zaman mümkün olmayabilir. Fesih ne sizin ne de bizim doğan haklarımızı ve yükümlülüklerimizi etkileyecektir.
Tabit Akıllı Çiftçi Uygulaması’ndaki talimatları takip ederek ya da yukarıda 4.maddede açıklandığı şekilde bizimle bağlantı kurarak Hizmeti her zaman durdurabilirsiniz. Hizmetin durdurulması, tarafınızca kullanılan Hizmetlerin ücretini ya da Hizmetin kullanımı sırasında satın alınan üçüncü mallarının ya da Hizmetlerinin ücretini ödeme yükümlülüğünüzü etkilemeyecektir.

14 – Uygulanacak Hukuk ve İhtilafın Çözümü

Bu Hükümler Türk hukukuna tabi olacak ve Türk hukukuna göre yorumlanacaktır ve İstanbul Merkez Mahkemelerinin, ihtilafın çözümü konusunda münhasır olmayan yetkiye sahip olduğunu siz ve biz kabul ederiz.
SÖZLEŞMEYİ OKUDUM VE YUKARIDA YER ALAN TÜM HÜKÜMLERİ, AÇIK VE HÜR İRADE BEYANIM DOĞRULTUSUNDA KABUL EDİP ONAYLIYORUM.