Teknoköy

İleri tarım teknolojilerini, IoT uygulamalarını ve eğitim programlarını aynı proje içerisinde buluşturarak Dünyadaki ve Türkiye’deki en büyük uygulama köyünü hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Akıllı tarım teknolojileri
Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin her noktasında kullanılan cihazlar akıllı hale gelerek, tüm faaliyetlerde otomasyon sistemleri ve ölçümler mobil cihazlar üzerinden yönetilip nitelikli veri tek merkezde toplanmaktadır.

Nesnelerin interneti
Nesnelerin İnterneti (loT) ile sulama otomasyonu, sera otomasyonu, gübre yönetim otomasyonu, kümes otomasyonu, don otomasyonu, süt otomasyonu, erken uyarı sistem sistemi geliştirilmekte çiftçilerin hayatını önemli ölçüde kolaylaştırması amaçlanmaktadır.

İleri Tarım Teknolojileri
İleri tarım teknolojileri ile kırsalda aile çiftçiliğiyle buluşturularak, küçük üreticilerin verim ve karlılığının artırılması hedeflenmektedir.

Tarım 4.0
Endüstri 4.0 teknolojilerin dahilinde olan, nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka, siber fiziksel sistemler dronelar vb. teknolojileri, artan dünya nüfusunun güvenli gıda ihtiyacını karşılamak ve tarımda doğru kullanımını sağlamak için çiftçilerin kadim bilgisini AR-GE ve İnovasyon çalışmalarıyla bütünleştiriyoruz.

Basın Yansıması
Tekno köy’ün Amazonu