Bölgedeki çiftçinin gelirinin, karlılığının ve buna bağlı olarak yaşam kalitesinin yükselmesi için çeşitli önkoşullar olduğu tespit edilmiştir.

Amacı:

Bölgedeki çiftçinin gelirinin, karlılığının ve buna bağlı olarak yaşam kalitesinin yükselmesi için çeşitli önkoşullar olduğu tespit edilmiştir.

Bu önkoşullar

 • Ürünün niteliğinin artması,
 • Üretimin verimliliğinin artması,
 • Toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılması,
 • Ürün çeşitliliğinin artması ve yeni ürünlerle tanışılması ve
 • Bir sezonda iki hasat yapılacak şekilde toprağın verimli kullanılması

olarak tespit edilmiştir.

Bu önkoşulların yerine gelmesi, üreticinin daha bilgili, daha donanımlı hale gelmesiyle mümkün olacaktır.

Buna ek olarak, ekosistem içindeki diğer paydaşların da daha nitelikli olmaları gerektiği tespit edilmiştir.

 • Mevsimlik işçi olarak her yıl tarlalarda çalışanlar,
 • Makine operatörleri ve
 • Kooperatiflerde ve gıda işleme tesislerinde gıda işleme, sertifikasyon ve/veya pazarlama süreçlerinde çalışanların da

daha nitelikli hale gelebilmek üzere eğitim almaları ihtyiacı bulunmaktadır.

Teknoloji Destekli Bilgi Paylaşım Merkezi’nin kurulması sayesinde;

 1. Çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltarak, kar paylarını arttırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek,
 2. Tarımsal üretimde kayıpları en aza indirmek,
 3. Sektörel canlanmayı sağlayarak rekabet piyasalarında bölgenin var olan konumunu güçlendirmek,                                        
 4. Teknolojik gelişmelere ve arz- talep piyasalarında oluşabilecek dalgalanmalara hızlı uyum sağlayabilecek bir sektör konumuna gelmek,
 5. Güvenilir gıdaya erişimi kolaylaştırmak,
 6. Tarımsal üretim esnasında yaşanabilecek öngörülmeyen gelişmelere hazırlıklı olmak,  
 7. Tarım sektörüne nitelikli veri madeni kazandırmak ve ilerleyen süreçte yapay zeka destekli tarımsal projeksiyon ve öngörüler geliştirmek ve
 8. Yerel bazda sektörel durağanlık nedeni ile meydana gelen göç oranını düşürmek

mümkün olacaktır.

Hedef Kitle:

İlimizde kurulacak Çiftçi Bilgi Paylaşım Merkezi’nde hedef kitlemiz; kırsal kesimde bulunan, geleneksel tarım ve hayvancılık yöntemleri ile üretim yapan, daha kaliteli, daha sağlıklı ve daha verimli üretim yaparak daha kârlı üretim yapmayı hedefleyen çiftçilerdir. Bunun yanı sıra tarımda nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyan çiftçiler ve işsizlik problemi yaşayan göçmenlerdir

Nihai Yararlanıcılar:

Üreticiler (Çiftçiler), Tüketiciler, Tarım Sektöründeki Aracılar, STK’lar, İlgili Birlikler ve Odalar, Bölge Ekonomisi, Bölge Gıda Güvenliği, Bölgede kurulmuş olan gıda işletmeleri, Zirai İlaç Gübre ve Mekanizasyon Bayileri, Tarım Teknoloji Firmaları, Bölge Halkı, Yerel Yönetimler, İşsizlik Problemi Yaşayan Göçmenler

Tabit’in Rolü                        

 • Çiftçi Bilgi Paylaşım Merkezinin Kurulum Planlamaları                                                      
 • EXPO alanı yakınlarında kurulacak Uygulamalı Eğitim Merkezinin Kurulum Planlamaları
 • Organizasyon Şemaları
 • Personel İstihdamı                
 • Anlaşmalı Bilgi Paylaşım Noktalarının Tespit Edilmesi
 • Anlaşmalı Bilgi Paylaşım Noktalarına Gerekli Yatırımların Yapılması ve Eğitime Hazır hale getirilmesi
 • Yıllık Eğitim Planlamaları

Bilgi Paylaşım ve Etkinlik TIR’ının Planlamaları Eğitimlere Katılım İçin Araçların Kiralanma