Tabit Smart Farming - Misyon, Vizyon, Değerler

Tabit / Misyon, Vizyon, Değerler

Misyon, Vizyon, Değerler

 

Tarım, gıda üretimi, istihdam, ekonomiye katkı, sürdürülebilirlik ve kültürel miras gibi alanlarda insanlık için hayati bir sektördür ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi önemlidir.

Dünya gıda üretimi %80’i kırsal alanda yaşayan çiftçiler tarafından yapılmaktadır.

Tüm Dünya’da ekonomik ve sosyal sorunlar, kırsal kesimlerde yaşayan çiftçilerin şehirlere veya diğer ülkelere göç etmelerine neden olmaktadır.

Çiftçilerin düşük gelir, iklim değişikliği, teknolojik gelişmeler, toprak verimliliği ve pazarlama sorunları gibi çeşitli sorunlarla karşılaşması, tarım sektörünün sürdürülebilirliği için önemli bir tehdit oluşturur ve bu sorunların çözümü için finansal, teknik ve eğitimsel destek sağlanması gerekmektedir.

Tabit, çiftçi karar destek yazılımları, IoT, yapay zekâ ve sensörler gibi teknolojilerle tarımsal sorunlara çözüm geliştiren bir sosyal girişimdir ve Türkiye'de 1,5 milyon, Ortadoğu ve Afrika’da 7 milyon çiftçinin teknolojiye erişmesini sağlamıştır.


Vizyon
Tabit, çiftçilerin yaşamını ve gelirini sürdürülebilir ve verimli tarım uygulamalarıyla iyileştirmeyi hedefler. Yenilikçi teknolojiler ve bilimsel gelişmelerle çiftçilerin rekabet gücünü artırır, kaynakları etkin yönetir ve tarımsal üretimde kalite ve verimlilik standartlarını yükseltir. İleri düzey eğitim, danışmanlık ve teknoloji desteğiyle üreticilere liderlik ederek, tarımsal sektörde yenilikçi ve çevresel sürdürülebilirliği benimseyen bir kuruluş olarak her zaman öncü olmayı hedefler.

 

Misyon 
Tabit, inovasyon ve teknolojiyle tarımda verimliliği arttırmayı, Dünya’nın kaynaklarını etkin kullanmayı ve tarımsal sektördeki gelişmeleri liderlik ederek geleceği şekillendirmeyi hedefler.

 

Değerlerimiz

 

Sıfır yoksulluk: Tabit Projeleri çiftçilere daha iyi verim ve kar elde etmelerine yardımcı olur, böylece yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlar. Tarım teknolojileri, yoksullukla mücadelede etkili bir araçtır.

 

Açlıkla mücadele: Tabit Projeleri, gıda üretiminde verimliliği artırarak açlığı azaltmaya yardımcı olur. Verimli tarım teknikleri, çiftçilerin üretimlerini artırmasına, daha sağlıklı ve besleyici gıdalar üretmesine ve gıda kayıplarını azaltmasına yardımcı olur.

 

İyi sağlık ve refah: Tabit Projeleri, gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme hedeflerine tarladan sofraya tedarik zinciri yazılım ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlayarak insan sağlığı ve refahını artırır. 

 

Nitelikli eğitim: Tabit Projeleri, çiftçilere teknoloji kullanma konusunda beceriler öğrenme ve uygulama fırsatları sunar, bu da nitelikli eğitim hedeflerine katkı sağlar.

 

Cinsiyet eşitliği: Tabit Projeleri, kadın emeğinin yoğun olduğu tarım sektöründeki kadınların işlerini teknoloji kullanılmasını yaygınlaştırıp teknoloji kullanımına erkekler kadar erişim sağlayarak cinsiyet eşitliğini teşvik eder.

 

Temiz su ve sanitasyon: Tabit Projeleri, akıllı sulama sistemleri gibi su kaynaklarının etkili kullanılmasına, ilaçlama ve gübreleme faaliyetlerini düzenleyen sistemlerin kullanılmasını teşvik ederek temiz su kaynaklarının korunmasına yardımcı olur.

 

Ekonomik büyüme ve insana yakışır iş: Tabit Projeleri, çiftçilerin üretimlerini artırarak ve tarımsal işletmelerin karlılığını artırarak ekonomik büyüme ve iş fırsatlarına katkı sağlar.

 

Eşitsizliklerin azaltılması: Verimli tarım yöntemleri, pazar erişimi ve ticaret konularında destek sağlayarak gelir farklılıklarını azaltarak gelir eşitsizliğini azaltır. Kırsal bölgelerde yaşayan çiftçilerin şehirdeki imkanlardan daha eşit bir şekilde yararlanmasına katkıda bulunur. Teknoloji ve finansal hizmetlerine erişim eşitsizliklerini azaltır. 

 

 İklim eylemi: Tabit Projeleri, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve çevre dostu üretim yöntemleri gibi iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olacak teknolojik gelişmeleri ve uygulamaları teşvik eder.

 

 

Hedefler için ortaklıklar: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SDG) ulaşmak için işbirlikleri kurar ve hedeflere ulaşmak için ortaklıklar geliştirir.

 

 

 

image-1 image-2 image-3

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

E-Bültene Abone Olup Kampanyalarımızdan Anında Haberdar Olabilirsiniz.