Tabit Smart Farming - Akıllı Köy - Çiftçi Eğitim ve İnovasyon Merkezi

Tesis, Yatırım ve Danışmanlık Projeleri - Akıllı Köy - Çiftçi Eğitim ve İnovasyon Merkezi

Akıllı Köy - Çiftçi Eğitim ve İnovasyon Merkezi

Kodu :

Kategori : PROJELER

Alt Kategori : Tesis, Yatırım ve Danışmanlık Projeleri


Akıllı Köy Projesi, tarımsal alanda teknoloji ve yapay zekâ kullanımını içeren bir inovasyon projesidir. Proje, tarım sektöründe verimliliği artırmak, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak ve çiftçilere teknolojik destek sunmak amacıyla geliştirilmiştir. Tarımsal İzleme Merkezi, Akıllı Sulama Sistemi, IoT teknolojileri, sensörler ve yazılımların entegre edildiği bir ekosistem olarak düşünülmüştür.

Dünya’da 570 + milyon çiftçi ailesi vardır ve toplam gıda üretiminin %80’ini üretmektedirler. (FAO Raporları)

Akıllı Köy, geleneksel tarımı ileri teknolojiyle birleştirerek verimli üretimi sağlayan, bilgi ve iletişim teknolojileriyle çiftçilerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan yeni nesil kırsal yaşam modelidir. 

Projenin Problem Alanı

Tarım sektöründe verimlilik, su kaynakları ve diğer doğal kaynakların etkin kullanımı, iklim değişikliği ve çevresel faktörler gibi birçok problem bulunmaktadır. Bu sorunlar, tarımın sürdürülebilirliği ve gıda güvencesi açısından önemlidir. Akıllı Köy Projesi bu sorunların çözümüne yönelik bir yaklaşım sunarak, teknoloji ve veri analitiğini tarımsal uygulamalarda kullanarak daha verimli ve sürdürülebilir bir tarım modeli oluşturmayı hedeflemektedir.

Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Etkiler

Akıllı Köy'ün ekonomik hedefleri arasında bitkisel üretim maliyetlerinde en az %20 tasarruf, hayvancılık maliyetlerinde en az %22 tasarruf, hayvancılıkta %30 gelir artışı, ve toplam üretimde %10 artış sağlamak yer almaktadır. Çevresel ve sosyal hedefler arasında ise tarımsal sulama ile en az %20 su tasarrufu, yanlış ilaçlama ve gübrelemeden kaynaklanan toprak ve su kirliliğini önlemek, kırsalda yaşam kalitesini artırmak ve sürdürülebilir ekonomik güçlenmeyi sağlamak yer almaktadır. 

 • Sosyal Etkiler: Proje sayesinde çiftçilerin teknolojiye erişimi artacak ve daha verimli tarım yapma imkânı sağlanacak. Çiftçilerin gelir seviyeleri yükselecek ve tarımsal faaliyetlerin daha etkin bir şekilde yönetilmesiyle çalışma koşulları iyileşecektir.
 • Ekonomik Etkiler: Akıllı Köy Projesi, tarımsal verimliliği artırarak üretkenliği ve verimliliği artıracaktır. Bu da daha fazla ürün elde edilmesi ve tarım sektöründeki ekonomik büyümeyi destekleyecektir.
 • Çevresel Etkiler: Proje, su ve diğer doğal kaynakların daha verimli kullanımını sağlayarak çevresel etkileri azaltmayı hedeflemektedir. Akıllı tarım uygulamaları sayesinde kimyasal kullanımı azaltmak ve su tasarrufu yapmak mümkün olacaktır.
Tabit Stratejisi

Akıllı Köy, tarımsal üretimde bilgi ve iletişim teknolojileriyle verimliliği artırarak gençleri çiftçilikle motive ederek göç ve işsizliği önlemeyi, köylerde dijitalleşmeyi sağlamayı, yeni tarım teknolojilerini kullanmayı ve uluslararası bir tarım teknolojisi üssü olmayı hedefleyerek diğer ülkelere örnek bir proje haline gelmeyi amaçlamaktadır.

Tabit, Tarımsal Çözüm Merkezi ile tarımsal verilerin toplandığı, analiz edildiği ve çiftçilere çözüm önerileri sunulan bir merkezdir. Burada toplanan veriler sayesinde çiftçilerin tarım süreçleri daha iyi yönetilecek, doğru analizlerle daha verimli üretim yapılacaktır. Aynı zamanda çiftçilere tarım konusunda uzmanlar tarafından danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır.

Projenin Farkı ve Hedefleri
 • Proje, tarımsal uygulamalarda yapay zekâ ve IoT teknolojilerini entegre ederek tarım verimliliğini artırmayı hedeflemektedir. Bu sayede daha az kaynakla daha yüksek üretim elde etmek mümkün olacaktır.
 • Tarımsal İzleme Merkezi sayesinde ülke genelindeki tarımsal veriler merkezi bir noktadan yönetilebilir, analiz edilebilir ve çiftçilere geri bildirimlerde bulunulabilir.
 • Sistemin bulut tabanlı olması sayesinde çiftçiler, sahadan ve her yerden sensörlerden gelen verileri kolayca inceleyip kontrol edebilirler.
Proje İş Modeli

Proje, tarımsal çözümleri ve teknolojileri bir araya getiren ve tarım sektöründeki verimliliği artırmak amacıyla çalışan bir iş modelidir. Aşağıdaki özelliklerle belirginleşir:

 • Teknoloji Entegrasyonu: Proje, IoT (Internet of Things) ve yapay zeka gibi yeni nesil teknolojileri kullanarak akıllı tarım uygulamalarını geliştirir ve bu uygulamaları tarım alanında çiftçilere ve tarım uzmanlarına sunar.
 • Veri Toplama ve Analizi: Proje, tarımsal verileri sensörler ve yazılımlar aracılığıyla toplar ve bu verileri merkezi bir platformda analiz eder. Bu analizler sayesinde çiftçilere daha doğru ve verimli tarım stratejileri sunar.
 • Danışmanlık Hizmetleri: Proje, tarım uzmanları ve danışmanları aracılığıyla çiftçilere danışmanlık hizmetleri sunar. Bu hizmetler, çiftçilerin daha verimli tarım yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalarına ve doğru kararlar almalarına yardımcı olur.
 • Bulut Tabanlı Yazılım: Proje, bulut tabanlı bir yazılım altyapısı kullanarak çiftçilere sahadan ve her yerden erişilebilirlik sağlar. Bu sayede çiftçiler, tarım verilerini ve analizlerini mobil cihazlar aracılığıyla kolayca inceleyebilirler.
Proje Çalışmaları ve Tanıtımı

 Projenin tanıtımı için  Akıllı Köy Kampüsünde çeşitli etkinlikler, fuarlar, seminerler düzenlenmiş ve medya aracılığıyla duyurulmuştur.

 
Sürdürülebilirlik Hedefleri
 • Projenin uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri arasında tarım sektöründeki verimlilik ve üretkenliği artırmak, çevresel etkileri azaltmak, çiftçilerin teknolojiye erişimini sağlamak yer almaktadır.
 • Proje kapsamında geliştirilen tarımsal teknolojilerin yaygınlaştırılması ve daha fazla çiftçiye ulaştırılması hedeflenmektedir.
 • Tarımsal verilerin sürekli olarak toplanması ve analiz edilmesi sayesinde çiftçilere sürekli olarak güncel bilgiler ve öneriler sunulacak ve tarımsal verimlilik sürekli olarak artacaktır.

 

Yoksullukla Mücadele

Akıllı Köy, kırsal alanda yaşayan küçük aile çiftçilerine yeni üretim teknikleri ve teknolojileriyle destek olarak gelir ve verimliliklerini artırıyor. Bu sayede çiftçilerin yoksulluğa sürüklenmesini engelliyor ve şehre göçü önlemeye yardımcı oluyor. 

 

Açlıkla Mücadele, Gıda Güvencesi ve Beslenme İyileştirme

Akıllı Köy, çiftçilere eğitimler ve teknoloji desteğiyle verimli ve sağlıklı üretimi teşvik ediyor. Hasat sonrası kaybı %30'a kadar azaltarak açlığa son hedefine katkı sağlıyor.

 

Sağlıklı Yaşam ve İyi Yaşam Standartları

Akıllı Köy, çiftçilerin sağlık ve kaliteli yaşamını destekleyerek, güneşe bağlı cilt hastalıklarından korunmalarını sağlıyor. Tarım işçiliğinde beden kullanımına bağlı rahatsızlıkları önleyen bilgilendirme çalışmaları ve spor tesisleriyle çiftçilerin sağlığını iyileştiriyor. 

 

Nitelikli Eğitim ve Her Yaş Grubu için Eğitim Fırsatlarının Eşit Olarak Erişilebilir Kılınması

Akıllı Köy, küçük aile çiftçilerine nitelikli eğitimler sağlayarak okuryazarlık ve finansal okuryazarlık seviyelerini arttırıyor. Yeni tarım teknikleri ve teknolojileriyle ilgili eğitimler de sunarak üreticilerin bilgi ve becerilerini güçlendiriyor. Kadın çiftçiler okuryazarlık eğitimlerine daha fazla ilgi gösterirken, erkekler teknik ve teknolojik konularda aktif katılımcı oluyor.

 

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Akıllı Köy, çiftçi kadınların sosyal haklarını ve sahipliklerini güçlendirmek için bilinçlendirme ve tarımsal girişimcilik programları sunuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik ederek kadınların üretime katılımını ve gelir bağımsızlığını destekliyor.

 

Temiz Su ve Sıhhi Tesisler

Akıllı Köy, çiftçilere doğru sulama ve gübreleme bilgisi aktararak tatlı suyun tasarruflu kullanımını teşvik eder. Yapay zekalı akıllı sulama sistemiyle doğru sulama deneyimlerini paylaşır. Erken uyarı sistemiyle de çevreyi kirletmeyen ilaçlama yöntemleriyle çalışır.

 

Sürdürülebilir Enerji Kullanımı

Akıllı Köy, temiz enerjiyi destekleyerek güneş enerjili kurutma ve mobil sağım sistemleri gibi teknolojileri kullanır. Çiftçilere bu teknolojilere nasıl ulaşacakları ve kullanacakları konusunda bilgi verir.

 

İş ve Ekonomik Büyüme 

Akıllı Köy, tarım işlemlerini akıllı ve otonom sistemlerle yaparak çiftçilerin çalışma şartlarını kolaylaştırır, verimliliği artırır ve ekonomik büyümeye katkı sağlar. Çiftçiler, yeniliklere daha kolay adapte olarak sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye ulaşır. 

 

Altyapı, Sürdürülebilir Endüstri ve Yenilikçilik

Akıllı Köy, çiftçilere kolaylıkla erişilebilen ve uygun fiyatlı AR-GE çalışmalarıyla yenilikçi tarımsal üretim yöntemlerini sunarak altyapıyı güçlendirir ve sürdürülebilir endüstriyi destekler.

 

Eşitsizliklerin Azaltılması

Akıllı Köy, kırsalda yaşayan dar gelirli çiftçilere teknolojiyi yaygınlaştırarak fırsat eşitsizliğini azaltmayı hedefliyor.

 

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Akıllı Köy, çiftçilerin refahını artırarak göçü önlemekte, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar için çözüm sunmaktadır. 

 

Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim

Akıllı Köy, çiftçilere daha verimli ve sürdürülebilir üretim yöntemlerini benimsemeleri için rehberlik eder.

 

İklim Değişikliğiyle Mücadele

Akıllı Köy, çiftçilere modern ve doğru tarım yöntemlerini öğreterek toprak, su ve doğal kaynakları koruma konusunda önemli bir rol üstleniyor. Bu şekilde, iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlıyor ve gelecek nesillerin sağlıklı beslenmesini ve gezegenimizin sürdürülebilirliğini güvence altına almada önemli bir adım atıyor.

 

Deniz ve Deniz Kaynaklarının Korunması

Akıllı Köy, tarımsal atık yönetim sistemiyle deniz ve deniz kaynaklarının korunmasına katkı sağlar. Doğru gübreleme ve ilaçlama uygulamalarıyla su kirliliğinin azaltılması, deniz ekosistemlerinin ve su yaşamının korunması hedeflenir.

 

Kara Ekosistemlerinin Korunması, Ormanların İyileştirilmesi, Çölleşmeyi ve Biyolojik Çeşitlilik Kaybını Durdurma

Akıllı Köy, tarımsal üretimde doğaya zarar veren uygulamalara karşı çiftçilere farkındalık sağlar. Ekosistem dengesini korumak, ormanları ve canlı yaşamını muhafaza etmek için doğru yöntemleri kullanarak verimli ve doğa dostu tarımı teşvik eder.

 

Barışçıl ve Kapsayıcı Toplumlar

Akıllı Köy, çiftçilikte çocuk işçiliği yerine eğitim ve gelişimi teşvik eder. Doğru yöntemlerle ekonomik refahın artacağını gösterirken, çiftçi çocuklarının eğitimiyle toplumsal kalkınma ve güçlü kurumların oluşumuna katkı sağlar. 

 

Küresel İşbirliği ve Ortaklıklar

Akıllı Köy, küresel işbirliğiyle tarımın geleceğini şekillendiriyor. Uluslararası şirketler, üniversiteler, yerel yönetimler, STK'lar ve çiftçiler bir araya gelerek ortak amaca yönelik güçlü bir birlik oluşturuyor. Bilgi ve kaynak paylaşımıyla tüm paydaşların güçlendiği projemiz, Türkiye'de ve diğer ülkelerde benzer çalışmalara ilham veriyor. 

 

SİZİ ARAYALIM 

image-1 image-2 image-3

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

E-Bültene Abone Olup Kampanyalarımızdan Anında Haberdar Olabilirsiniz.