Tabit Smart Farming - Cezayir Sahra Çölü Akıllı Vaha Projesi

Tesis, Yatırım ve Danışmanlık Projeleri - Cezayir Sahra Çölü Akıllı Vaha Projesi

Cezayir Sahra Çölü Akıllı Vaha Projesi

Kodu :

Kategori : PROJELER

Alt Kategori : Tesis, Yatırım ve Danışmanlık Projeleri


 

Cezayir Akıllı Vaha Projesi, Cezayir Hükümetinin ülkenin gıdada dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda KRK Holding - Özgün İnşaat işbirliğiyle geliştirilen bir tarımsal üretim projesidir. Bu proje, Cezayir'in tarımsal üretim kapasitesini artırarak gıda güvenliğini sağlamayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlar. Projenin temel fikri, tarım arazilerinin daha verimli ve akıllı bir şekilde kullanılması ve tarımsal üretimin katma değerli ürünlere dönüştürülerek ekonomiye daha fazla katkı sağlanmasıdır.

Problem Nedir?
 • Proje, Cezayir'in gıdada dışa bağımlılığını azaltma sorununa yönelik bir çözüm sunmayı hedeflemektedir.
 • Proje, ülkenin tarımsal üretim kapasitesini artırarak, ithalata olan bağımlılığı azaltmayı ve yerli üretimi desteklemeyi planlamaktadır.
 • Proje kapsamında, toprak verimliliğini artırma ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırma gibi önemli hedefler ele alınmaktadır.
 • Aynı zamanda, projenin odaklandığı konulardan biri de tarımsal ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesidir.
 • Bu proje, sadece gıda dışa bağımlılığını azaltma sorununu çözmeyi amaçlamakla kalmaz, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik katkı sağlama gibi geniş kapsamlı hedefleri de içerir.
Problemin Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Etkisi
 • Projenin başarılı bir şekilde uygulanması, sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan çeşitli olumlu etkiler sağlayacaktır.
 • Sosyal açıdan, yerel çiftçilere ve topluma daha fazla istihdam sağlanacak, tarımsal üretimdeki verimlilik artacak ve gıda güvencesi sağlanacaktır.
 • Ekonomik açıdan, ülkenin dışa bağımlılığı azalacak, yerel üretim artacak ve tarımsal katma değerli ürünlerin ihracatı artırılacaktır.
 • Çevresel açıdan ise, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasıyla toprak ve su kaynakları daha etkin bir şekilde kullanılacak ve tarımsal üretimde çevresel etkiler azaltılacaktır.
Tabit Olarak Çözüm Stratejimiz
 • Tabit olarak projenin stratejisi, disiplinler arası çalışan uzmanlarımızla birlikte bütünsel bir bakış açısıyla tasarlanmıştır.
 • Strateji, uçtan uca tarımsal teknolojilerin kullanılması, yönetim süreçlerinin optimize edilmesi, tedarikçi geliştirme programlarının uygulanması ve kriz yönetim tasarımlarının hazırlanması gibi çeşitli unsurları içermektedir.
 • Projenin temel amacı olan gıda dışa bağımlılığını azaltma hedefine odaklanarak, yerli tarımın desteklenmesi ve verimliliğin artırılması öncelikli stratejilerimiz arasında yer almaktadır.
Çözüm Stratejisinin Farklılığı
 • Cezayir Akıllı Vaha Projesi, benzersiz ve özgün bir yaklaşımla sorunun üstesinden gelmeyi hedeflemektedir.
 • Proje, tarımsal üretimdeki dışa bağımlılığın yanı sıra coğrafi ve iklimsel zorluklar gibi ek zorlukları da ele alarak farklılaşmaktadır.
 • Aynı zamanda, projenin stratejisi sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve katma değerli ürünlerin üretilmesini içermektedir.
 • Çözümümüz, sadece sorunu çözmeyi değil, aynı zamanda uzun vadeli etkiler sağlamayı hedeflemektedir.
Hedeflenen
 • Projenin temel hedefi, Cezayir'in gıda dışa bağımlılığını azaltmak ve tarımsal üretimi verimli ve sürdürülebilir bir şekilde artırmaktır.
 • Proje, yerli çiftçilere destek sağlamayı ve tarımsal katma değerli ürünlerin üretilmesini teşvik etmeyi de amaçlamaktadır.
 • Aynı zamanda, projenin diğer hedefleri arasında yerel ekonomiye katkıda bulunma ve çevresel sürdürülebilirliği sağlama yer almaktadır.
Yapılan Çalışmalar
 • Bu çalışmalar kapsamında tarım arazilerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojilerin kullanımı öncelikli olarak ele alınmaktadır.
 • Ayrıca, projede yönetim süreçlerinin optimize edilmesi ve tedarikçi geliştirme programlarının uygulanması hedeflenmektedir.
 • Kriz yönetim tasarımlarının hazırlanması da projenin önemli adımlarından biri olarak dikkate alınmaktadır.
 • Projede yer alan diğer bir önemli faaliyet, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve çiftçilere bu konuda destek sağlanmasıdır.
Yaygınlaştırma Çalışmaları
 • Projenin ilgili paydaşlarına düzenli olarak raporlar ve güncellemeler sunuyoruz.
 • Ayrıca, proje hakkında sosyal medya ve basın gibi iletişim kanallarını aktif olarak kullanarak kamuya açık bir şekilde bilgi veriyoruz.
 • Etkinlikler ve seminerler düzenleyerek projenin çalışmalarını paydaşlarımız ve halkla paylaşıyoruz.
Ekonomik Sürdürülebilirlik
 • Yerli çiftçilere destek sağlama programlarının sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.
 • Sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve çevresel etkilerin minimize edilmesi de önemli amaçlar arasındadır.
İş Modelimiz
 • Projenin iş modeli, tarımsal üretim ve katma değerli ürünlerin üretilmesi süreçlerindeki gelir ve giderleri dengede tutmayı hedefleyen bir yapıya sahiptir.
 • Projenin finansmanı, ortaklıklar ve yatırımcılarla yapılan anlaşmalarla sağlanmaktadır.
 • Aynı zamanda, projeden elde edilen gelirlerin bir kısmı, projenin sürdürülebilirliğini desteklemek için kullanılmaktadır.
Projenin SDG Etkileri
 • Sıfır Yoksulluk: Tarımsal üretimin artırılması, yerli çiftçilere destek sağlanması ve yerli ürünlerin üretiminin teşvik edilmesiyle gelir düzeyini artırmaya katkı sağlar.
 • Açlıkla Mücadele: Proje, tarımsal üretimi ve verimliliği artırarak gıda güvencesi sağlamaya ve açlığı azaltmaya yöneliktir.
 • Temiz Su ve Sanitasyon: Sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, su kaynaklarının etkin kullanımına katkıda bulunur.
 • İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme: Proje, yerli ekonomiye katkı sağlayarak, tarımsal sektörde istihdam olanaklarını artırır ve ekonomik büyümeyi destekler.
 • Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı: Projede kullanılan uçtan uca tarımsal teknolojiler ve yönetim süreçlerinin optimize edilmesi, sanayi ve yenilikçilik alanında gelişmeye katkıda bulunabilir.
 • Sorumlu Tüketim ve Üretim: Projede tarımsal ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesiyle sürdürülebilir ve sorumlu üretim hedefleri desteklenir.
 • İklim Eylemi: Sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve çevresel etkilerin minimize edilmesi, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlar.
 • Karasal Yaşam Alanlarının Korunması: Projede toprak verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılırken, aynı zamanda çölleşme ve toprak erozyonu gibi tehditlere karşı karasal yaşam alanlarının korunması desteklenir.
Güncel Durumu

Cezayir Akıllı Vaha Projesi, şu an itibarıyla güncel durumda, arazi tespiti ve bürokratik süreçlerin titizlikle yürütüldüğü profesyonel bir aşamadayız. Bu önemli adımlar, projenin başarıyla ilerlemesine ve hedeflerimize emin adımlarla yaklaşmamıza olanak sağlıyor.

Medya Etkisi

Henüz bir sonuç elde edilmemiş olsa da, projemizin ilk aşamalarında önemli ilerlemeler kaydedildi ve gelecekte olumlu sonuçlar elde etmeye yönelik büyük bir potansiyel taşıyoruz. Bu başarılar, yaygınlaştırma çalışmalarına olumlu bir ivme kazandırarak hedeflerimize ulaşma konusundaki kararlılığımızı ve motivasyonumuzu artıracaktır. Gelecekteki çalışmalarımızla birlikte projemizin etkilerini daha geniş bir alana yayarak önemli sonuçlara ulaşmayı hedefliyoruz.

İlham verdiklerimiz

Bu projenin başlangıç aşamalarında olmamıza rağmen, hedeflerimize ulaşmak için önemli adımlar attık. Projenin gelecekte elde edeceği olumlu sonuçlar için büyük bir potansiyel taşıyoruz. Öncülük ettiğimiz bu projede, tarımsal üretimi artırmak ve katma değerli ürünlerin üretimini sağlamak gibi zorlu hedeflere odaklandık. Disiplinler arası çalışan uzmanlarımızla birlikte geliştirdiğimiz bütünsel strateji, sorunların üstesinden gelmede ne kadar etkili olabileceğimizi gösteriyor. İlerlememiz ve elde edeceğimiz sonuçlar, diğer benzer projeler için de ilham verici olacak. Yenilikçi ve etkili yaklaşımlarımızla, tarımsal sektörde çözümler üretmek için kararlılığımızı ve azmimizi kanıtlıyoruz. Gelecekte, projemiz sayesinde ortaya çıkacak başarılarla diğer bölgeler ve ülkeler de benzer sorunları çözmek için bize örnek alabilirler.

Video Bulunamadı.

SİZİ ARAYALIM 

image-1 image-2 image-3

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

E-Bültene Abone Olup Kampanyalarımızdan Anında Haberdar Olabilirsiniz.