Tabit Smart Farming - Dijital Feromon Tuzak

Teknoloji ve İnovasyon Projeleri - Dijital Feromon Tuzak

Dijital Feromon Tuzak

Kodu :

Kategori : PROJELER

Alt Kategori : Teknoloji ve İnovasyon Projeleri


Bu proje, tarım sektöründe sürekli kimyasal ilaç kullanımının yarattığı çevresel, ekonomik ve sağlık riskleri ele almayı amaçlar. Doğal düşmanları kullanarak zararlı böcekleri kontrol etme yöntemlerini teşvik ederek sürdürülebilir ve çevre dostu tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefler. Bu, çiftçilerin verimliliği artırmasını ve tarımın uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan önemli bir adımdır.

 
Projenin Problem Alanı

Tarımsal alanda zararlı böceklerin kontrolü için sürekli ilaç kullanımı, çiftçilerin zararlı böceklerin varlığını kontrol etmeden ilaçlama yapmalarına neden olmaktadır. Bu durum, hem çevresel açıdan olumsuz etkilere yol açar, çünkü tarım ilaçları ekosistemlere zarar verebilir ve su kaynaklarını kirletebilir; hem de ekonomik açıdan çiftçilerin maliyetlerini artırabilir.

 
Problemin Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Etkileri
  • Sosyal Etkileri: Kimyasal tarım ilaçlarının yaygın kullanımı, çevre ve insan sağlığı için potansiyel riskler taşıyabilir. Çiftçiler, ilaçlama sürecinde maruz kaldıkları kimyasallar nedeniyle sağlık sorunları yaşayabilirler. Ayrıca, ilaç kullanımı tarım işçilerinin çalışma koşullarını olumsuz etkileyebilir.

  • Ekonomik Etkileri: Sürekli ilaç kullanımı, çiftçilerin maliyetlerini artırır. Ayrıca, doğal yollarla zararlıları kontrol etmenin yerine kimyasal ilaçlara bağımlı olmak, uzun vadede sürdürülebilir bir tarım pratiği oluşturmaz ve çiftçilerin verimliliğini düşürebilir.

  • Çevresel Etkileri: Kimyasal tarım ilaçları, toprağı, su kaynaklarını ve doğal yaşam alanlarını kirletebilir. Böceklerin doğal düşmanlarını yok ederek ekosistem dengesini bozabilir ve tarımsal üretimde biyolojik çeşitlilik kaybına neden olabilir.

 
Tarımsal Çözüm Merkezi olarak Çözüm Stratejimiz

 Çözüm, çiftçilere biyolojik mücadeleyi teşvik etmek ve desteklemek üzerine odaklanmaktadır. Bu strateji, doğal yollarla zararlı böceklerin kontrol edilmesini ve kimyasal ilaçların kullanımını azaltmayı hedefler.

 
Çözüm Stratejisinin Farklılığı
  • Doğal Yöntemlere Odak: Çözüm, zararlı böceklerin doğal düşmanlarını kullanarak biyolojik mücadeleye odaklanır. Zararlıların doğal düşmanlarının ekosistemdeki dengeyi sağlamada önemli bir rolü olduğu kabul edilir.

  • Teknoloji Entegrasyonu: Proje, böcekleri tespit etmek için kokuya duyarlı jeller ve fotoğraf çeken sensörler gibi teknolojilerin kullanımını içerir. Bu sayede, zamanında ve doğru müdahaleler yapılabilir.

 
Projenin Farkı ve Hedefleri
  • Hedef: Projenin ana hedefi, çiftçilerin doğal yollarla zararlıları kontrol ederek sürdürülebilir ve çevre dostu tarım uygulamalarına geçmelerini sağlamaktır.

  • Fark: Proje, geleneksel tarım uygulamalarından farklı olarak, kimyasal ilaç kullanımını en aza indirerek çevre ve insan sağlığını korumayı amaçlar. Aynı zamanda, doğal yollarla zararlıları kontrol etmenin uzun vadeli faydalarını vurgular.

 
Proje Çalışmaları ve Tanıtımı

Proje kapsamında, biyolojik mücadele teknikleri ve kullanılacak doğal düşmanlarla ilgili çiftçilere eğitim verilecektir. Ayrıca, proje tanıtımı topluluklar arasında farkındalığı artırmak amacıyla sosyal medya, broşürler ve tarım etkinlikleri gibi farklı kanallar kullanılacaktır.

 
Sürdürülebilirlik Hedefleri

Proje, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve çiftçilerin doğal yöntemleri benimsemesi üzerine odaklanarak uzun vadeli etki yaratmayı hedefler. Sürekli eğitim ve destek mekanizmaları sayesinde çiftçilerin bu yöntemleri benimsemesi teşvik edilecektir.

 

Projenin SDG Etkileri

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 2 (Açlıkla Mücadele)

Proje, verimli ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla besin güvencesine katkı sağlar.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 15 (Ekosistemler ve Biyolojik Çeşitlilik)

Biyolojik mücadele yöntemleri, ekosistemlerin korunması ve biyolojik çeşitliliğin teşvik edilmesine yardımcı olur.

 
Projenin İş Modeli

Projenin iş modeli, çiftçilere biyolojik mücadele tekniklerini öğretmek, doğal düşmanları sağlamak ve teknoloji entegrasyonunu içeren bir hizmet sağlamak üzerine kurulmuştur. Bu hizmet karşılığında, çiftçilerden belli bir katkı payı alınabilir veya proje hükümet veya çevre kuruluşları tarafından desteklenebilir. Uzun vadede, doğal yöntemlerle üretim yapmanın maliyet avantajları ve çevresel faydaları, çiftçilerin proje hizmetine olan talebini artırabilir.

Video Bulunamadı.

SİZİ ARAYALIM 

image-1 image-2 image-3

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

E-Bültene Abone Olup Kampanyalarımızdan Anında Haberdar Olabilirsiniz.