Tabit Smart Farming - Dijital Yaprak

Teknoloji ve İnovasyon Projeleri - Dijital Yaprak

Dijital Yaprak

Kodu :

Kategori : PROJELER

Alt Kategori : Teknoloji ve İnovasyon Projeleri


Bu proje, tarımsal verimliliği artırmak ve çiftçilere doğru ve zamanında tarım verilerini sağlayarak etkin karar destek mekanizması sunmayı amaçlar. Dijital yaprak ve toprak sensörlerinin kullanımıyla bitkilerin su, besin ve ilaçlama ihtiyaçları daha doğru bir şekilde belirlenir, böylece verim artırılırken kaynakların etkili kullanımı sağlanır.

 
Projenin Problem Alanı

Tarımda bitkilerin uygun koşullarda yetişmesi ve verimli bir şekilde ürün vermeleri için toprak ve bitki sağlığı önemlidir. Ancak, toprak ve bitki durumu hakkında doğru ve zamanında verilere ulaşmak ve bu verileri analiz etmek çiftçiler için zorlayıcı olabilir. Bu nedenle, bitkilerin su, besin ve ilaçlama ihtiyaçları için etkili bir kontrol ve yönetim sistemi gereklidir.

 
Problemin Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Etkileri
  • Sosyal Etkisi: Dijital yaprak ve toprak sensörleri sayesinde tarım işletmeleri daha etkin ve bilinçli bir şekilde bitki bakımı yapabilir. Bu, çiftçilerin üretimlerini artırmasına ve gelirlerini iyileştirmesine katkı sağlayabilir.

  • Ekonomik Etkisi: Dijital yaprak ve toprak sensörlerinin kullanımı, su, besin ve ilaçlama gibi kaynakların verimli kullanılmasını sağlayarak maliyetleri düşürebilir ve verimliliği artırabilir.

  • Çevresel Etkisi: Dijital sensörler sayesinde kontrollü bir şekilde bitki beslenmesi ve ilaçlama yapılması, tarım kimyasallarının çevreye olan etkisini azaltabilir ve tarımın daha çevre dostu hale gelmesine katkı sağlayabilir.

 
Çözüm Stratejimiz

Çözüm, dijital yaprak ve toprak sensörlerinin kullanımıyla bitkilerin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde belirlemeyi ve verileri analiz ederek karar destek sistemi oluşturmayı hedefler. Bu sayede kontrollü bir şekilde bitki besleme ve ilaçlama yapılabilir.

 
Çözüm Stratejisinin Farklılığı
  • Teknoloji Entegrasyonu: Proje, dijital yaprak ve toprak sensörlerinin kullanımıyla tarım verilerini anlık ve doğru bir şekilde toplamayı ve analiz etmeyi hedefler. Bu sayede etkili kararlar alınabilir.

  • Bitki Sağlığı ve Verimlilik Odaklı: Proje, bitki sağlığını ve verimliliğini artırmayı amaçlar. Dijital sensörler sayesinde bitkilerin ihtiyaçları doğru bir şekilde belirlenerek, strese girmeden daha uygun koşullarda meyve vermesi sağlanır.

 
Projenin Farkı ve Hedefleri
  • Hedef: Projenin ana hedefi, dijital yaprak ve toprak sensörleri kullanarak tarımsal verimliliği artırmak ve çiftçilere etkin bir karar destek mekanizması sunmaktır.

  • Fark: Proje, geleneksel yöntemler yerine dijital sensörleri ve karar destek sistemini kullanarak verimli tarım uygulamaları sunar.

 
Proje Çalışmaları ve Tanıtımı

Proje kapsamında, çiftçilere dijital sensörlerin nasıl kullanılacağı ve karar destek sisteminin nasıl işleyeceği konusunda eğitim verilecektir. Ayrıca, proje tanıtımı tarım fuarları, seminerler ve tarım toplulukları ile yapılan etkinliklerle gerçekleştirilecektir.

 
Sürdürülebilirlik Hedefleri

 Proje, doğru kaynak kullanımı ve etkili bitki bakımı ile tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağlar. Aynı zamanda, çevre dostu tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunur.

 
Projenin SDG Etkileri

Açlıkla Mücadele, Gıda Güvencesi ve Beslenme İyileştirme

Proje, verimli tarım uygulamaları sayesinde besin güvencesine katkı sağlar.

Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim

Proje, doğru kaynak kullanımı ve çevre dostu tarım uygulamalarını teşvik ederek sürdürülebilir üretimi destekler.

 
Projenin İş Modeli

Projenin iş modeli, çiftçilere dijital yaprak ve toprak sensörleriyle sağlanan veri analiz hizmeti üzerine kurulmuştur. Dijital sensörlerin temini ve karar destek sisteminin kurulumu için başlangıçta yatırım yapılabilir. Daha sonra, çiftçilere abonelik veya belirli bir ücret karşılığında veri analiz hizmeti sunulabilir. Uzun vadede, tarımsal verimlilikteki artış ve çiftçilerin veri analizine olan talebi, iş modelini sürdürülebilir kılabilir.

SİZİ ARAYALIM 

image-1 image-2 image-3

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

E-Bültene Abone Olup Kampanyalarımızdan Anında Haberdar Olabilirsiniz.