Tabit Smart Farming - Özbekistan Tarım Bakanlığı Eğitim Merkezi Planlanması

Tesis, Yatırım ve Danışmanlık Projeleri - Özbekistan Tarım Bakanlığı Eğitim Merkezi Planlanması

Özbekistan Tarım Bakanlığı Eğitim Merkezi Planlanması

Kodu :

Kategori : PROJELER

Alt Kategori : Tesis, Yatırım ve Danışmanlık Projeleri


Özbekistan Tarım Bakanlığı Eğitim Merkezi Planlanması Projesi, Özbekistan'da pamuk üretiminin merkeze alınarak katma değerli tarımsal üretimler yapılmasını hedefleyen ve yabancı yatırımcılardan oluşan onlarca Cluster yapısının ihtiyacı olan nitelikli personel ihtiyacını karşılamayı amaçlayan etkileyici bir inisiyatiftir. Proje kapsamında Teknoloji Destekli Tarımsal Eğitim Merkezleri planlanarak, tarımda teknoloji ve nitelikli bilgi ile çiftçilerin verimliliklerini ve karlılıklarını arttırarak yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedeflemektedir. 

Bu doğrultuda, Özbekistan'ın belirlenen bölgelerindeki tarımsal durum ve eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak yerel uzmanlar Türkiye'de eğitim programlarına alınmış ve Konya Gıda Tarım Üniversitesi ile işbirliği içinde eğitimler düzenlenmiştir. Projenin başarısı, üretim ve hasat teknikleri, kooperatifleşme ve planlı üretim alanlarında örnek çiftçi ve şirketlerin deneyimlerinin aktarılması ve birçok ülkeye ilham kaynağı olması ile kendini göstermiştir.

Problem Nedir?

Düşük katma değerli tarımsal üretim: Özbekistan'da pamuk üretimi odaklı tarımın yaygın olması, düşük katma değerli tarımsal ürünlerin üretimine yol açmıştır.

Nitelikli personel eksikliği: Yabancı yatırımcılardan oluşan tarım kümelenmelerinin gelişimi için nitelikli personel ihtiyacı bulunmaktadır.

Göç ve işsizlik: Tarımsal üretimdeki verimlilik ve gelir düşüklüğü nedeniyle kırsal kesimde yaşayan gençlerin şehirlere göç etmesi ve işsizlik sorunu yaşanmaktadır.

Dijitalleşme eksikliği: Köylerde dijital teknolojilerin kullanımı ve dijital altyapının eksikliği, tarımsal verimliliği ve pazarlama olanaklarını kısıtlamaktadır.

Tarım sektöründe yeni teknolojilerin kullanımı: Yenilikçi tarım teknolojilerinin kullanımı ve uygulanması konusunda çiftçilerin bilgi eksikliği ve çekinceleri bulunmaktadır.

Eğitim ve bilgi eksikliği: Çiftçilerin verimli ve sürdürülebilir tarım teknikleri konusunda yeterli eğitim ve bilgiye erişimi sınırlıdır.

Tarımsal sürdürülebilirlik: Yanlış ilaçlama ve gübreleme gibi uygulamalardan kaynaklanan toprak ve su kirliliği, tarımsal sürdürülebilirliği tehdit etmektedir.

Problemin Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Etkisi
Sosyal Etkiler:
 • Düşük katma değerli tarımsal üretim ve nitelikli personel eksikliği nedeniyle tarımsal işgücü verimliliği düşmektedir, bu da çiftçilerin gelir düzeyini olumsuz etkilemektedir.
 • Göç ve işsizlik sorunu, kırsal kesimde yaşayan gençlerin şehirlerde çalışmaya yönelmesiyle aileleri ve toplumda ayrılıklara neden olabilir, kırsal nüfusun azalmasıyla da köylerin yaşam kalitesi azalabilir.
Ekonomik Etkiler:
 • Düşük katma değerli tarımsal üretim, tarım gelirlerini düşürmekte ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemektedir.
 • Tarımsal verimlilikteki düşüklük, ülkenin tarımsal ürünlerde dışa bağımlılığını arttırarak dış ticaret dengesini etkileyebilir.
Çevresel Etkiler:
 • Yanlış ilaçlama ve gübreleme gibi uygulamalardan kaynaklanan toprak ve su kirliliği, çevre ve ekosistemler üzerinde olumsuz etkiler yaratır ve sürdürülebilir tarımı tehdit eder.
Tabit olarak Çözüm Stratejimiz

Nitelikli Eğitim Programları: Tarım sektöründe çalışacak personelin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri kapsayan eğitim programları planlanacak ve uygulanacaktır.

Teknoloji ve İnovasyon: Tarımsal üretimde verimliliği artırmak için modern tarım teknolojileri ve inovatif yöntemlerin kullanımı teşvik edilecektir.

Uzman İşbirliği: Yerel uzmanlarla işbirliği yaparak projenin uygulanacağı bölgelerdeki tarımsal ihtiyaçlar ve eğitim gereksinimleri belirlenecek ve buna uygun eğitim içerikleri oluşturulacaktır.

Çiftçi Katılımı: Çiftçilerin eğitim programlarına aktif katılımı sağlanarak ihtiyaçlarına uygun eğitimler sunulacak ve tarımsal uygulamalarda daha bilinçli ve verimli hale gelmeleri desteklenecektir.

Sosyal Destek ve Farkındalık: Tarımsal sektörde çalışacak gençlerin teşvik edilmesi, göçün önlenmesi ve kırsal yaşamın geliştirilmesi için sosyal destek ve farkındalık çalışmaları yürütülecektir.

Çevresel Duyarlılık: Doğa ve çevre koruma bilinciyle tarımsal üretimde sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

İşbirliği ve Ortaklık: Uluslararası şirketler, üniversiteler, yerel yönetimler, STK'lar ve çiftçiler gibi tüm paydaşlarla işbirliği ve ortaklık kurularak proje başarısının sağlanması amaçlanmaktadır.

Çözüm Stratejimizin Farkı
 • Çözüm stratejimiz, tarımsal üretimde teknoloji ve bilgi odaklı yaklaşımı benimseyerek verimliliği artırmayı hedeflemektedir.
 • Proje, çevre ve sosyal faydayı göz önünde bulundurarak sürdürülebilir tarım modeli oluşturmayı öncelikli kılmaktadır.
 • Tabit, işbirliği ve ortaklık kültürünü benimseyerek farklı paydaşları bir araya getirerek toplumun çeşitli katmanlarını kapsayan kapsayıcı bir yaklaşım sunmaktadır.
Hedeflerimiz
 • Bu proje ile geleneksel tarım yöntemlerini çağdaş teknolojilerle dönüştürmeyi hedefliyoruz.
 • Küçük aile çiftçilerinin üretim ve yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayarak kırsalda olumlu değişim sağlamayı hedefliyoruz.
 • Tarım sektöründe bilgi, eğitim ve teknolojiye erişimi artırarak verimliliği ve kaliteyi artırmayı ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemeyi hedefliyoruz.
Tabit'in yapmış olduğu çalışmalar
 • Özbekistan'ın belirlenen bölgelerinde tarımsal durum ve eğitim ihtiyaç analizi yapıldı.
 • Planlanan eğitimler için yerel uzmanlar Türkiye'de eğitim programına alındı.
 • Konya Gıda Tarım Üniversitesi ile iş birliği yapılarak tarımsal teknolojiler konusunda eğitimler düzenlendi.
 • Akıllı Köy'de tarımsal üretimde yenilikçi yöntemler ve hasat teknikleri konusunda örnekler sunuldu.
 • Konya Şeker örneği ile kooperatifleşme ve planlı üretim konularında bilgi paylaşıldı.
 • Yurt dışından gelen katılımcılara tarım, hayvancılık ve entegre gıda tesisleri alanında eğitimler verildi.
 • Çiftçilerin doğru yöntemleri kullanarak ekonomik refaha ulaşmalarını sağlamak için bilgilendirme çalışmaları yapıldı.
 • Üretim ve hasat tekniklerinden başarılı kooperatifleşme örneklerine kadar tüm başlıkları kapsayan eğitimler düzenlendi.
Yaygınlaştırma çalışmaları

 

 • Projenin başarılı sonuçları ve uygulanan eğitimler, uluslararası tarım teknolojisi fuarları ve konferanslar gibi platformlarda tanıtıldı.
 • Projenin başarı hikayesi ve etkileri medya organları aracılığıyla haberler ve makalelerle yayınlandı.
 • Proje, uluslararası tarım örgütleri ve paydaşlar aracılığıyla diğer ülkelerle paylaşılarak benzer çalışmaların yapılmasına ilham kaynağı oldu.

 

Ekonomik Sürdürülebilirlik

Yatırımcı İlişkileri: Proje, yabancı yatırımcıların katkılarıyla hayata geçirilmiştir. Yatırımcılarla uzun vadeli işbirlikleri kurularak projenin finansal kaynakları güvence altına alınmıştır.

Eğitim Programları: Tarım Bakanlığı Eğitim Merkezi planlaması kapsamında düzenlenen eğitim programları, katılımcılardan belirli bir ücret alınarak finanse edilmiştir. Bu ücretler, eğitim merkezinin operasyonel giderlerinin karşılanmasına katkı sağlamıştır.

İşbirlikleri ve Sponsorluklar: Proje, yerel ve uluslararası kurumlarla işbirliği içinde yürütülmüş, sponsorluklar ve bağışlarla desteklenmiştir. Bu işbirlikleri sayesinde ekonomik kaynaklar artırılarak proje sürdürülebilirliği güçlendirilmiştir.

Projenin SDG Etkileri

SDG 1 - Yoksulluğa Son: Tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve katma değerli üretimlerin teşvik edilmesi ile çiftçilerin ekonomik durumunun iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

SDG 2 - Açlığa Son: Proje, tarımsal verimliliği artırarak ve katma değerli üretimlerle tarım ürünlerinin artışını hedeflemektedir.

SDG 4 - Nitelikli Eğitim: Tarım Bakanlığı Eğitim Merkezi, çiftçilere tarımsal eğitimler sağlayarak, tarımsal bilgi ve becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

SDG 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme: Proje, tarımsal sektörde yeni teknolojilerin kullanımını teşvik ederek ve katma değerli üretimlerin artışıyla istihdam olanaklarının artırılmasını hedeflemektedir.

SDG 9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı: Tarımsal teknoloji ve yeniliklerin kullanılması ile tarım sektöründe altyapının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

SDG 12 - Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim: Proje, tarımsal üretimde çevreye ve doğal kaynaklara duyarlılık sağlamayı hedefleyerek sürdürülebilir tüketim ve üretimi desteklemektedir.

SDG 17 - Ortaklıklarla Güçlendirme: Proje, uluslararası işbirlikleri ve yatırımcı ilişkileriyle desteklenerek, sürdürülebilir tarım alanında ortaklıklar kurma ve güçlendirme hedeflemektedir.

SİZİ ARAYALIM 

image-1 image-2 image-3

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

E-Bültene Abone Olup Kampanyalarımızdan Anında Haberdar Olabilirsiniz.