Tabit Smart Farming - Prina Atıklarının Entegre Değerlendirilmesi - Cezayir Bejaia

Tesis, Yatırım ve Danışmanlık Projeleri - Prina Atıklarının Entegre Değerlendirilmesi - Cezayir Bejaia

Prina Atıklarının Entegre Değerlendirilmesi - Cezayir Bejaia

Kodu :

Kategori : PROJELER

Alt Kategori : Tesis, Yatırım ve Danışmanlık Projeleri


Geliştirilen KRK Holding - Mavi Zeytin işbirliği ile hayata geçirilen Prina Atıklarının Değerlendirilmesi Entegre Tesisi, zeytin sıkılması sonucu ortaya çıkan yağlı pirinanın çevre dostu bir yaklaşımla değerlendirilmesini amaçlayan bir projedir. Tesis, 50.000 Ton/ Yıl kapasiteye sahip olup, yağlı pirinanın solvent ekstraksiyonu ile yağının ayrıştırılmasının ardından yağsız pirinanın katma değerli formlarda iç piyasaya ve yurt dışına satışının yapılmasını hedeflemektedir.
 

Bu yenilikçi tesis, zeytin atıklarının çevreye zarar veren etkilerini sıfıra indirerek, ekonomik ve ihraç edilebilir ürünlere dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Prina Yağı, Yüksek Enerjili Çekirdek ve Eten, Çekirdek ve Karışık Yakıt Pelleti, Sabun Cipsi ve Aktif Karbon gibi değerli ürünlere dönüşen yağsız pirina, çevre dostu bir sıfır atık modeli ile üretilerek çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirgeyecek şekilde tasarlanmıştır.
Projenin temel amacı, küçük yağ atölyelerinin çevreye zarar veren atıklarını bertaraf etmek yerine, bu atıkları ekonomik değere dönüştürerek çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktır. Yapay zeka destekli lojistik rotalama yazılımları ve teknolojiyle desteklenen süreçler, tesisin planlamasından üretime, ürünlerin ihraç ve iç pazar ağlarına entegre edilmesine kadar tüm aşamalarda optimize edilmiştir.
Prina Atıklarının Değerlendirilmesi Entegre Tesisi, ülkenin geçerli regülasyonlarına uygun şekilde sertifikalandırılarak ve izinler alınarak yatırımcının güvencesi altında hayata geçirilmektedir. Projenin başarıyla uygulanması, zeytin atıklarının değerlendirilmesinde çevre dostu ve sürdürülebilir bir modelin öncüsü olmayı hedeflemektedir.

Problem Nedir?
  • Zeytin sıkma atığından kaynaklanan çevresel kirlilik ve ekonomik kayıpların önüne geçme.
  • Atık pirina ile ilgili yönetim ve değerlendirme eksikliği bu projede ele alınıyor.
Problemin Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Etkisi
  • Sosyal: Yerel ekonomiye katkı sağlayarak istihdam yaratma ve çiftçilere destek olma.
  • Ekonomik: Atık pirinanın değerlendirilerek yeni ürünlerin üretilmesi ve ihracat potansiyelinin artması.
  • Çevresel: Atık pirinanın çevreye zarar vermesinin önlenmesi ve sıfır atık modeline uygun çalışma.
Tabit Olarak Çözüm Stratejimiz
 

Atık pirinayı ekonomik ve sürdürülebilir ürünlere dönüştürmek, atık yönetimine yeni bir yaklaşım sunmak.

Çözüm Stratejisinin Farklılığı
 

Geleneksel atık yönetiminden farklı olarak, atık pirinanın çeşitli değerli ürünlere dönüştürülmesiyle ekonomik ve çevresel faydalar sağlaması.

Hedeflenen
 

Yerli üretimin artırılması, ekonomik kalkınma, çevre koruma ve sıfır atık modeline uygun çalışmaları hedefliyoruz.

Yapılan Çalışmalar
 

Solvent ekstraksiyonu, işleme, dönüşüm ve yapay zeka destekli lojistik rotalama yazılımları gibi teknik çalışmalar yapıyoruz.

Yaygınlaştırma Çalışmaları
 

Sosyal medya, basın ve etkinlikler aracılığıyla çalışmalarımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

Ekonomik Sürdürülebilirlik
 

Atık yönetimine katkı sağlamak, çevre korumasını desteklemek, yerel ekonomiye sürekli katkı yapmak ve ihracat potansiyelini artırmak.

İş Modelimiz
 

Gelirin atık yönetiminden elde edilerek, yeni ürünlerin üretimine ve ihracatına yönlendirildiği bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda proje finansmanı ortaklıklar ve yatırımcılarla sağlanmaktadır.

Projenin SDG Etkileri


Hedef 8: İnsan Onuruna Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Sürdürülebilir iş modelleri ve yeni ürünlerin üretilmesiyle ekonomik büyümeyi desteklemek.

Hedef 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Teknoloji ve inovasyon kullanılarak atık yönetimi ve tarımsal değerlendirme süreçlerini geliştirmek.

Hedef 12: Sorumlu Tüketim ve Üretim
Atık pirinanın çeşitli ürünlere dönüştürülerek sorumlu tüketim ve sıfır atık modeline uygun çalışma sağlamak.

Hedef 13: İklim Eylemi
Yenilenebilir enerji kullanarak çevresel etkileri azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunmak.

Hedef 15: Kara Ekosistemlerinin Korunması, Onarımı ve Sürdürülebilir Kullanımı
Tarım alanlarının sürdürülebilir kullanımı ve ekosistemlerin korunması için atık yönetiminin yapılması.

Hedef 17: Ortaklıklarla ve İşbirliğiyle Hedeflere Ulaşma
Proje kapsamında işbirlikleri ve ortaklıklar kurularak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma çalışmaları yürütülmektedir.


Güncel Durumu
 

Proje, şu an itibarıyla güncel durumda, arazi tespiti ve bürokratik süreçlerin titizlikle yürütüldüğü profesyonel bir aşamadayız. Bu önemli adımlar, projenin başarıyla ilerlemesine ve hedeflerimize emin adımlarla yaklaşmamıza olanak sağlıyor.


Medya Etkisi
 

Proje, yer tespiti ve bürokratik süreçlerin aktif bir şekilde tamamlanmasıyla ilerlemekte olup, önemli aşamalara başarıyla ulaşıyor. Projenin hayata geçirilmesi için sağlam bir temel oluşturuluyor ve bu çevreci ve sürdürülebilir projenin başarıyla gerçekleştirilmesi için gereken adımlar atılıyor.

İlham verdiklerimiz
 

Proje, çevreye duyarlılık, teknolojik yenilikler, toplumun refahı ve sürdürülebilirlik için ilham verici bir başarı hikayesi olacak. Proje, atık yönetimi ve geri dönüşüm alanında çevresel dönüşümü temsil edecek, teknolojik inovasyonları içerecek ve sosyal-ekonomik etki sağlayarak yerel topluma istihdam sağlayacak. Sıfır atık modeli ve ekonomik değeri olan ürünlerin üretimiyle sürdürülebilirlik konusunda bir örnek teşkil edecek olan projemiz, yerel ve uluslararası işbirlikleriyle hayata geçirilecek ve diğer benzer projeler için yol gösterici olacak

Video Bulunamadı.

SİZİ ARAYALIM 

image-1 image-2 image-3

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

E-Bültene Abone Olup Kampanyalarımızdan Anında Haberdar Olabilirsiniz.